Гідність держави залежить, у кінцевому рахунку, від гідності особистостей, які його створюють.
Джон Стюарт Мілль, англійський філософ, економіст, політик, ідеолог лібералізму

«I один у полі воїн»(2)

або Мораторій, як особливість національних земельних відносин
9 серпня, 2018 - 19:33
ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Продовження. Початок у №141

За період дії мораторію частка господарств населення у виробництві продукції сільського господарства України зменшилась на 23%, в тому числі продукції рослинництва зменшилась на 20,4 %, тваринництва — на 24,6% (Таблиця 1).

І в той же час господарства населення на сьогодні поки що є значним джерелом наповнення внутрішнього ринку України сільськогосподарською продукцією і резервом створення малих організаційних структур, сімейних фермерських господарств та кооперативів у аграрному секторі економіки.

У 2017 році 15% членів домогосподарств були віком до 16 років, 70,9% — віком від 16 до 70 років, 14,1% відповідно старші 70 років.

Відсутність вільного ринку земель сільськогосподарського призначення гальмує проведення консолідації земель домогосподарств та створення компактного землекористування та малих і середніх сільськогосподарських господарств.

В 2017 році 44,3% усіх домогосподарств мали земельні ділянки, які не були в єдиному земельному масиві. Розпорошені земельні ділянки мають 16,3% домогосподарств з загальної кількості домогосподарств площа землі яких 0,5 га і менше, 58,2% відповідно з площею землі 0,51—1,0             га, 93,3% — 1,01 га і більше. Середня віддаленість земельних ділянок 1,8    км, для домогосподарств з площею земель 0,5 га і менше — 1,0 км, для домогосподарств з площею земель 0,51—1,0 га — 1,4 км, для домогосподарств з площею земель 1,01 га і більше — 2,5 км.

Зазначені фактори значно гальмують створення сталого землекористування та знижують ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та використання земельних ділянок.

Набрав певних обертів розвиток фермерського руху в Україні. На сьогодні в аграрному секторі економіки функціонує 44,4              тисяч фермерських господарств. Збільшилась їх частка в виробництві сільськогосподарської продукції в державі.

За 2016 рік фермерськими господарствами вироблено сільськогосподарської продукції на загальну суму 22,1 млрд гривень або 8,7% від загальної вартості виробленої продукції сільського господарства країни, що перевищує аналогічний показник 2000 року на 19      млрд гривень та 6,7%.

За аналогічний період збільшилась частка фермерських господарств у виробництві продукції рослинництва та тваринництва (Таблиця 2).

Питання консолідації земель та створення компактних фермерських господарств шляхом об’єднання земель, які перебувають у власності і користування фермерських господарств також набрало неабиякої актуальності.

Зняття мораторію дозволить створити умови представникам мікро-, малого і середнього бізнесу аграрного сектору України для створення раціональних землеволодінь та землекористувань не тільки шляхом обміну або оренди земельних ділянок, а й шляхом викупу земельних ділянок як приватної, так і державної і комунальної власності, що дозволить також покращити ситуацію в сфері кредитування аграрного сектору за рахунок активізації  іпотечного кредитування.

Викуп земельних ділянок створить умови для зменшення фінансового  навантаження за рахунок переходу від сплати орендної плати до сплати земельного податку. Частка витрат на орендну плату за земельні частки (паї) в загальній структурі собівартості виробництва сільськогосподарської продукції в країні становили в 2016 році 29,2 млрд гривень, або 10,1%.

Згідно з пунктом 274.1 статті 274. Податкового кодексу України ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, для сільськогосподарських угідь встановлюється не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Відповідно до пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України орендна плата не може бути меншою за розмір земельного податку та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. Отже, податок за землю теоретично може бути в 12 разів нижче орендної плати, що вплине на зниження витрат при вирощуванні сільськогосподарської продукції.

Практично, станом на 01.01.2018 року орендна плата за 1 га земельних часток (паїв) становила 1426,91 гривень, або 5,2% від середньої нормативної грошової оцінки ріллі по Україні, а середня орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності по Україні, право оренди яких набуто на земельних аукціонах за 2017 рік склала 2731,54 гривень або 10,0% від середньої нормативної грошової оцінки ріллі по Україні.

Зниження витрат при виробництві сільськогосподарської продукції певною мірою вплине на рівень цін на продукти харчування, в бік їх зниження, що дозволить підвищити купівельну спроможність громадян та підвищити рівень споживання продуктів харчування (Таблиця 3. Споживання основних продуктів харчування громадянами в Україні в 2016 році).

Викликає занепокоєння стан використання сільськогосподарських угідь у частині екологізації вирощування сільськогосподарських культур. В 2016 році внесено під посіви сільськогосподарських культур 1724,4         тисяч тонн мінеральних добрив, що перевищує аналогічний показник 2000 року в 6,2 раза, а внесення органічних добрив зменшилось за аналогічний період в 3,1 раза.

Хоча внесення мінеральних добрив несе в собі негативні екологічні наслідки, такі як-от накопичення нітратів у ґрунті й рослинах, забруднення ними поверхневих та ґрунтових вод, а також вплив на здоров’я людей через їжу рослинного походження.

Необхідно зазначити, що в країні за останні 2—3 роки значно покращена інфраструктура ринку земель, як несільськогосподарського, так і сільськогосподарського призначення.

На сьогодні Державний земельний кадастр заповнено на 70%. Покращився стан нормативно-правового регулювання його ведення шляхом внесення змін до відповідної постанови Кабінету Міністрів України.

Далі буде...

Юрій МИКИТЕНКО, економіст
Газета: 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Loading...
comments powered by HyperComments