Найглибші протиріччя між людьми обумовлені їх розумінням свободи.
Карл Ясперс, німецький філософ, психолог