Невідво­рот­ний хід бут­тя ве­де нас від ба­га­ть­ох тра­диційних цінно­с­тей. Та я вірю, що ми до них обовяз­ко­во по­вер­не­мо­ся
Іван Миколайчук, український актор, кінорежисер, сценарист

Євгенія Сохацька

Twitter Username: 

Статті автора

25.05.2012 - 00:00
У гіркі повоєнні роки тисячі українських громадян потрапили до так званих таборів «Ді-Пі», тобто таборів переміщених осіб, у Західній Німеччині, боячись повертатися у радянський «рай», щоб не потрапити у сталінські застінки. Серед них — цвіт української інтелігенції...
07.03.2012 - 00:00
Тож ні один співець її не вславив І ні один митець не змалював, Десь там, на дні історії глибоко Лежить про неї спогад... Леся УКРАЇНКА. «Забута тінь» Епіграф до нашої статті якнайкраще пасує до долі двох дружин Українських Державників — Ольги Петлюри і Домініки Огієнко....
11.01.2012 - 00:00
Професор С. Килимник визначив постать митрополита Іларіона ще за його життя (1956) як символічний, а разом з тим і реалістичний образ борця за Україну. Він писав: «Девізом життя цієї великої людини був поклик: «Встань, поневолений віками історичний народе, в єдності, любові й щирості...
28.10.2011 - 00:00
У «Дні» від 13 вересня ц. р. історик Микола Лазарович влучно підмітив, що на сьогодні «День» за своє 15-річчя значно випередив 20-річчя Незалежності. Сміливо і влучно сказано! Я б теж хотіла приєднатися до такого твердження.Уся практика «Дня» є доказом цього. Матеріали газети давно вже спростували...
15.02.2011 - 00:00
Чи потрібні нам мислителі? До поставленого питання я б додала уточнення «Чи потрібні нам українські мислителі? І чи є вони у нас?» Глобалізаційні процеси поглинають національне, своєрідне, відмінне від іншого, стандартного. Але ми цікаві світу своїм, національно вираженим. Нехай скептики...
12.02.2010 - 00:00
Публікація в «Дні» підборки «Яку Росію ми любимо?» була вдалим «проривом» щодо інтерпретації українсько-російських взаємин. Зрозуміло, що й реакція на неї була невідворотною. Першою її ластівкою стала поява в «Российской газете» В. Фроніна, підборки яка передрукувала публікацію «Дня», «Яку...
12.02.2010 - 00:00
Публікація в «Дні» підборки «Яку Росію ми любимо?» була вдалим «проривом» щодо інтерпретації українсько-російських взаємин. Зрозуміло, що й реакція на неї була невідворотною. Першою її ластівкою стала поява в «Российской газете» В. Фроніна, підборки яка передрукувала публікацію «Дня», «Яку...
09.10.2009 - 00:00
Закінчення.Початок читайте «День» №176. Увагою до національних моментів пройнята й літературно-наукова спадщина М. Драй-Хмари, зокрема, його монографія «Леся Українка. Життя і творчість» (1926 р.). Названа праця стала предметом пильної уваги НКВС, що й зафіксовано в матеріалах слідчої...
02.10.2009 - 00:00
Ім’я М.О.Драй-Хмари передусім асоціюється з гроном неокласиків, тобто з групою київських поетів, які розвивали в українській літературі 20-х років ХХ ст. класичні форми художнього мислення. До цієї групи, як правило, зараховують, окрім М.Драй-Хмари, М.Зерова, О.Бургардта, М.Рильського та П....
23.01.2009 - 00:00
Закінчення. Початок читайте «День» №4 Поезії Б.-І.Антонича друкувалися поряд з віршами С.Черкасенка, Б.Лисянського, віршами виразно антисовєтського спрямування. І. Огієнко творив світ справжньої української культури, не зламаної репресивною системою сталінщини. Уже згадуваний вірш Антонича «...

Сторінки