Два крыла, которыми возвышается человеческий дух в бескрайние просторы, - это вера и наука.
Иосиф Слепой, украинский церковный деятель, предстоятель Украинской греко-католической церкви, кардинал Римско-католической церкви

«Неизученные уроки Гетманата и национальная идея Украины в современных условиях»(2)

9 августа, 2018 - 20:06
ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Окончание. Начало в №137-138 

Опережая на век общий уровень культуры и мировоззрения большинства политических сил и социальных прослоек населения Украины того времени, Павел Скоропадский просто не успел сформировать вокруг себя соответствующую политическую и социальную базу для поддержки его проекта государственного строительства.

«Мене здивувало, що тоді існували лише одні соціалістичні партії. Усі російські партії нічого не робили, а якщо щось і робили, то в такій спосіб, що це не мало жодного відношення до ситуації, яка склалася... дивлячись на ту повну розгубленість, яка існувала серед усіх відтінків більш, чи менш заможних класів, мені здавалось, що у нас існували лише українські соціал-демократи і українські соціал-революціонери, а потім невизначена народна маса...

Постійно спілкуючись протягом десяти місяців із окремими представниками цих партій, переконався, наскільки при усіх їх щирості та бажанні щось створити, вони є інтелектуально безсилими вивести країну на творчий шлях... Усі ці думки привели мене до розуміння, що потрібно створювати демократичну партію, це є обов’язковим « українець у душі є демократ», але зовсім не соціалістичну.  Ця партія повинна сповідувати українство, але не крайнє шовіністичне, а визначено стоячи на розвитку української культури, не торкаючись і не виховуючи ненависть до усього російського...

Я вважав, що така партія об’єднає усіх власників  без будь — яких відтінків у боротьбі проти руйнуючих соціалістичних гасел... Цього іноземці у нас не розуміють; вони думають що ми можемо триматися на ступені розумного соціалізму, як це буває у західних країнах. Я глибоко переконаний, у нас це є неможливим. Якщо уряд стане на підтримку наших соціалістичних партій, він через короткий термін докотиться до звірячого більшовизму. Для мене це аксіома.

Ми спочатку повинні демократизувати країну, виховати людей, розвинути у них відчуття обов’язку, прищепити їм чесність, розширити їх культурний світогляд, і тільки потому можна вести мову про подальший етап соціальної революції... Я думав, що  партія, яку я намагався створити повинна якраз вести до певних компромісів, як із права так і із ліва, як у соціальному плані.., так і у  націоналістичному... Розробивши програму я пішов у Союз Землеробів...»2. 

Но даже ближайшему окружению Гетмана не удалось помочь превратить его мысли и планы в понятные для большинства украинцев политические лозунги — идеологические чертежи строительства нового Государства. Другими словами, в простые и понятные для украинцев новые лозунги-идеи, которые могли бы стать новой национальной идеей Украины. «Створити військо, безумовно, добре, але для цього потрібен час, а головне при створенні армії, які гасла я міг би дати. При царському режимі були: цар, віра, вітчизна. Єдине зрозуміле селянству гасло — земля. Стосовно волі — вони уже самі чомусь зневірились, але землю відай їм усю»2.  

В условиях политической борьбы против массовой социализации населения только новая национальная идея, распространенная через новую демократическую партию и воспринятая большинством народа Украины, смогла бы объединить вокруг Гетмана и Запад, и Восток Украины. Создать соответствующую социальную базу для поддержки его государственно-созидательной деятельности и остановить распространение разрушительных для украинской независимости враждебных ей популистских лозунгов: «Земля — крестьянам!», «Заводы и фабрики — рабочим!», «Война — дворцам», «Вся власть — Советам».

Непонятно, правда, почему перевод названия одного и того же вредного от природы для всего человечества существа на разные языки может менять ее вредное качество для определенных народов

Подобные социалистические лозунги разделялись в то время Михаилом Грушевским, украинскими эсерами и социал-демократами Никитой Шаповалом, Симоном Петлюрой, Владимиром Винниченко. Последний даже ставил требование: либо Украина социалистическая, либо никакой Украины. Большое количество люмпенизированного войной и революцией населения Украины также все более отравлялось ими. На практике эти лозунги неотвратимо вели к приходу в Украине власти  российских большевиков.

Вячеслав Липинский  так очерчивал потребность в формулировке новой национальной идеи Украины: «Маючи в своїй нації і Схід, і Захід, мусимо ці два напрями під гаслом єдності нашої національної індивідуальності весь час в собі гармонізувати. Без такої гармонізації ми гинемо як нація: не завойовані ніколи чужою зброєю, а завжди власним внутрішнім розкладом підпадаємо під впливи то східної Москви, то західної Польщі».

У «Листах до братів — хліборобів» он подчеркивал большое значение и потребность в синтезе подобной объединительной идеи, с отходом от упрощенной национальной местечковости к формулированию идеалов собственного «украинского мессианизма».

Но недостаток настоящей культуры и масштабного мировоззрения, примитивная местечковость и самовлюбленность большей части  тогдашней политической элиты не позволяли ей выйти за рамки лозунгов: «Земля — крестьянам!», «Заводы и фабрики — рабочим!». Они были даже не способны понять, что эти лозунги являются хорошим оружием лишь для захвата власти. Но бесполезны для ее удержания. Тем более для настоящего национального строительства государства в то время, когда большевики уже победили в России.

Большевики же, использовав эти лозунги для захвата власти сначала в России, даже заигрывали определенное время с «украинизацией» культурной жизни в советской Украине. Потом, набрав силу, репрессивный аппарат новой империи уничтожил национально сознательную украинскую интеллигенцию и объявил на десятилетия «украинский буржуазный национализм» одной из главных своих идеологических мишеней. Искусственный голодомор в 1932 — 1933 годах уничтожил миллионы трудового крестьянства мелких и средних землевладельцев в Украине как класс. Остатки крестьянства были закрепощены для потребностей нового «социалистического сельского хозяйства». Социальная база для сопротивления большевизму в Украине, о которой мечтал Скоропадский, была разрушена на годы.

В отличие от Петлюры и Винниченко, Павел Скоропадский предусмотрел подобное развитие событий в Украине на многие годы вперед. «Я не маю сумніву, як не мав і раніше, що всілякі соціалістичні експерименти, у разі якщо уряд буде соціалістичний, повели б негайно до того, що вся країна протягом шести тижнів стала б здобиччю всеосяжного молоха більшовизму. Більшовизм, знищивши всіляку культуру, перетворив би нашу країну на висохлу пустелю, де з часом усівся б капіталізм, але який!.. Не той слабкий, м’якотілий, який жеврів у нас досі, а всесильний бог, у ногах якого буде плазувати той таки народ».

Не напоминает ли это наши дни, когда в современной Украине появились  новые «всесильные боги» — олигархи, которые играют теперь в ее общественно-политической жизни значительно большую роль, чем сто лет назад? Нехватка настоящих национальной аристократии и политической  элиты Украины и в наше время является одной из главных проблем успешного национального строительства государства.

Характерным в этом плане является открытое письмо к Главному атаману Симону Петлюре, который возглавил государственный мятеж против Гетмана, от еще одного яркого представителя военной аристократии того времени полковника Петра Болбочана. В опубликованном им письме от 26 января 1919 года герой борьбы с большевизмом на Востоке Украины и в Крыму отмечает: «Бідна Україна, ми боремося з більшовизмом, весь культурний світ піднімається на боротьбу з ним, а український новопосталий уряд УНР йде на зустріч більшовизмові й більшовикам!.. Ви не можете розібратися в самих простих життєвих питаннях, а лізете в міністри, отамани, лізете в керівники великої держави, лізете в законодавці, замість того, аби бути самими звичайними урядовцями і писарцями».

Это характерное письмо стоило жизни мужественному офицеру, еще одному возможному «украинскому Бонапарту», которого так боялись украинские социал-демократы. Вскоре после его опубликования по приказу Симона Петлюры полковник Петр Болбочан, который фактически присоединил перед этим Крым к Украине и освободил ее Юго-Восток от большевиков, был арестован, зверски истязаем и расстрелян в том же 1919 году. «...Петлюра енергійний.., з шабльоновим демократизмом, честолюбець. Він боїться за свою популярність і за всяку ціну хотів би її зберегти. Коли для цього треба буде стати більшовиком, він стане ним. Коли гетьманом — стане гетьманом...» так характеризовал его даже Винниченко.

На специальном заседании в апреле 1934 года Товариства українських правників и Товариства запорожців в Праге, которое разбирало дело казни полковника Петра Болбочана, бывший глава украинского правительства, однопартиец Петлюры, социал-демократ Б.Мартос так мотивировал решение правительства о его казни: «...От питаєте мене чому розстріляли Болбочана? Уявіть собі панка, виголений, напудрений, надушений, в лакованих чоботях, в пагонах.., та хіба ж це український старшина, та це ж справжній реакціонер. Уявіть, що було б із нами, якщо б запанувала його реакція — треба було розстріляти — ну і розстріляли...» 3. 

«Якщо вони, тобто Директорія, не візьмуться за розум і знову виженуть усіх російських чиновників і посадять туди своїх безграмотних молодих людей, то із цього вийде хаос, не кращій, як це було при Центральній Раді. Коли я говорив...: «Почекайте, не поспішайте, створюйте власну інтелігенцію, власних фахівців по усім напрямам державного управління, вони відразу вставали на диби і говорили: «Це неможливо»...

Обставини, які щасливо склалися  для українського руху ( лютнева революція в Росії. — Авт.), затьмарили усім цим діячам (у Києві. — Авт.) голови, і вони закусили вудила, але думаю не надовго. Галичани більш інтелігентні, але на жаль, їх культура із-за історичних причин, сильно різниця від нашої... особливо, що стосується ненависті до Росії... Для них є не важливим, що Україна поки що без Великоросії задихнеться, що її промисловість ніколи не розвинеться, що вона буде повністю у руках іноземців, і що доля їх України — бути населеною якимось злиденним селянством...

Але, із точки зору соціальної, галичани є більш поміркованими, вони не є соціалістами, а просто демократично налаштованими людьми.  У цьому сенсі вони були б дуже корисними і вгамували б жар нашої інтелігенції, яка була вихована в російських школах із усіма їх негативними рисами (авторитаризму — Авт.)... Окрім цього, ще одна риса, що стосуються уже багатьох діячів (при владі в Києві. — Авт.), — безпринципність, повна відсутність благородства. Жалілись, що при старому режимі крали, але не можна собі уявити наскільки це явище збільшилось зараз, під час революції»2.

Естественно, что подобные псевдополитические «элиты» были неспособны и  даже не ставили перед собой задание формулировки новой национальной идеи Украины как современного им виденья наивысших духовных, социально-экономических и державосоздающих ценностей украинского народа. Ценностей, которые могли бы объединить вокруг себя и Запад, и Восток Украины и стать основой для формирования понятной не только украинцам, но и всему миру стратегии национального развития Украины.

Но является ли этот вопрос таким уж важным и актуальным для украинцев сегодня, через сто лет после периода Третьего Гетманата?  Были ли нами учтены ошибки прошлого и на основе современных знаний мира выработано новое собственное виденье? Ведь известно, что народы в нем  формируются не сами по себе, а под влиянием своих национальных элит.

Отвечая на вопрос: от кого современная Украина переняла свое наследие, имея ввиду опыт Третьего Гетманата, доктор исторических наук, профессор Юрий Терещенко так очертил эту проблему: «Если считать наследием то, что сделал (первый президент Украины после восстановления ее независимости в 1991 году. — Авт.) Кравчук, то он перенял наследие УНР. Если же мы захотим перенять гетманское государство, то мы должны сделать целый ряд шагов. Во-первых, трансформировать наш общественно-политический строй, восстановить Третий гетманат. Но это только первый шаг. Идеологически нужно знать, чего мы хотим? К власти (в наше время. — Авт.) пришел олигархат. Как вернуться к цивилизации? Нужно изменить ситуацию в корне. Каким образом — это вопрос...»

Исторический опыт человечества свидетельствует о том, что были и есть народы и нации,  которые не имели и не имеют формализованных  и осознанных  большинством этих народов идей и стратегий их национального развития. Это правда. Маркс и Энгельс их относили к «негосударственным народам».

Такие народы и нации были и существуют и сегодня. Но тот же исторический опыт свидетельствует о том, что, во-первых, подобные народы не смогли стать самостоятельным субъектом истории, а во-вторых, влияние таких народов как на собственное прогрессивное развитие, так и на развитие всего человечества, было исторически минимальным.

«Спящие народы», как их называл  Кемаль Ататюрк  «либо исчезают, либо просыпаются рабами».

История человечества доказала также, что именно национальная идея, которая отражает историю возникновения конкретного народа и его особенность среди других народов мира, как раз и определяет на критических фазах его развития миссию его существования. Представляя собой сконцентрированное самосознание, цель и смысл существования любой успешной нации, народа или мира, именно она и создает предпосылки для их последующего прогрессивного развития. В нашем случае, по Липинскому, она должна определять направление развития «украинского мессианизма». К примеру, историю современной европейской цивилизации  невозможно представить без влияния на ее развитие народов и наций,  которые в разные времена руководствовались и были объединены своими национальными идеями, благодаря чему и стали ее активными творцами.

«Сенат и народ — правят Римом!», «Культура и сельское хозяйство —  будут вечно кормить Францию», «Владычица морей — Британия!», «Свобода, Равенство, Братство!», «Все люди созданы равными и наделены Творцом  определенными неотъемлемыми правами на жизнь, свободу и стремление к счастью»,  «Один Бог — одна Отчизна, Германия — превыше всего!», «Возрождение! Италию мы создали, осталось создать итальянский народ!», «Честь и Отчизна! Еще Польша не погибла!», «Православие, Монархия, Народность», «Пролетарии всех стран — соединяйтесь!», «Франция без величия перестает быть Францией»... — эти и другие известные лозунги уже активно влияли на ход мировой истории.

Эти лозунги меняли не только народы, которые их провозглашали, верили в них и умирали за них, но и вещественный и духовный мир вокруг этих народов.

Потому что секрет креативности не только человека, но и целых народов, согласно выражению Бакминистера Фуллера заключается еще и в том, что: «Ты никогда ничего не изменишь к лучшему, если будешь бороться с существующей реальностью. Если хочешь что-то изменить, создай новую модель, чтобы старая просто состарилась».

Итак, подытоживая уроки государственно-созидательной деятельности и мысли и идеи Гетмана Павла Скоропадского, а также учитывая нынешние знания о современных формах европейской демократии, которые активно развивались за последние сто лет, сформулируем современную национальную идею Украины. Для этого сначала очертим три основных правила, если хотите, три основных закона существования современной демократии, которые еще больше отражают качество мыслей и практических шагов Павла Скоропадского в его демократической политике государственного строительства Украины в 1918 году.

Первым правилом (законом) современной демократии можно назвать закон необходимого уровня развития социально-экономической базы и  политической культуры гражданского общества для обеспечения успешного функционирования институтов власти при  демократии.

Он заключается в том, что: необходимым, но не достаточным условием для существования в стране  успешной демократии является наличие в ней критической массы богатого среднего класса и определенного уровня политической культуры ее гражданского общества, которые должны быть достаточными для обеспечения функционирования в стране  демократических институтов власти, контроля над ними со стороны гражданского общества и адаптации  алгоритмов их управления в зависимости от изменений как внутренней, такой внешней среды вокруг страны. 

Вторым правилом (законом) современной  демократии можно назвать закон конфигурации (распределения, баланса и противовеса ) органов власти при демократии.

Он  заключается в том, что настоящая, а не формальная, выборность, подотчетность и прозрачность органов власти при демократии, а также равенство граждан перед законом  могут быть обеспечены только при разделении одна от другой трех ветвей власти:  законодательной, исполнительной и судебной,  при максимально возможной передаче  большинства внутренних функций государства на максимально низкий уровень управления в органах местного самоуправления.

Третьим правилом (законом) современной  демократии назовем закон условий политической стабильности, постоянства и профессиональности органов государственного управления при демократии.

Он заключается в том, что необходимым, но не достаточным условием  для  политической стабильности при демократии является наличие в стране по крайней мере двух основанных на идеологии демократии невождистского типа партий, которые являются противоположными друг другу только консервативным и либеральным виденьем мира, но объединены общими принципами: выборности, подотчетности и открытости органов власти перед обществом. Они должны быть  способными на эффективный контроль над исполнительной ветвью власти при периодическом пребывании одной из партий в парламентской оппозиции по отношению к другой — временно правящей партии.

При этом сохранение постоянства и профессиональности органов государственного управления должно обеспечиваться законодательно определенной системой защиты во властных структурах аполитичных профессионалов — носителей институционной памяти, профессиональности и постоянных государственнических традиций — по отношению к переизбранным после каждых выборов, их политически назначенным руководителям, а также свободными от монопольного влияния и профессиональными средствами  массовой информации.

Данные законы, а также исторические корни и опыт украинского народа дают почву для формулировки современной, как я ее вижу, национальной идеи Украины в трех ее измерениях: духовном, социально-экономическом и державообразующем, или следующими тремя фразами-лозунгами:

1. БОГ, СВОБОДА, СЕМЬЯ и УКРАИНА — всегда были и останутся  высшими духовными ценностями УКРАИНСКОГО НАРОДА

2. КУЛЬТУРА, НАУКА, ЗЕМЛЯ и СОБСТВЕННОСТЬ, которая справедливо и сбалансировано распределенная между гражданами и государством  — будут вечно кормить УКРАИНУ

3. ВЫБОРНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ и АРМИЯ — будут всегда защищать  права украинцев на жизнь, свободу и счастье и защищать соборность и независимость УКРАИНСКОГО  ГОСУДАРСТВА.

По моему мнению, сочетание этих идей-лозунгов вместе с сформулированными выше законами («архитектурным планом») строительства в Украине современной европейской демократии могли бы быть лучшим подарком и чествованием памяти Великого Украинца — Гетмана Павла Скоропадского.


Литература:

1 «История человечества. Всемирная история. Пятый том. Под редакцией д-ра Г. Гельмольта, Перевод с немецкого со значительными дополнениями для России известных русских ученых, издательство «Просвещение», С-Петербург, 1896 г.., одобрено Учебным Комитетом собственной Его Императорского Величества Канцелярией для учебных заведенный.., в том числе военно— учебных...»

2 Скоропадський, «Спогади, кінець 1917 — грудень 1918», «Наш формат», Київ, 2016

3 В.Сідак, Т.Осташко,Т. Вронська « Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника», «Темпора», Київ, 2009   

Игорь СМЕШКО
Газета: 


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ