Беспорядок не создает порядке. Если глаз зодчего - хаос, здание будет Вавилонской башней.
Виктор Гюго, французский писатель

Бідність як вирок

5 июня, 2007 - 00:00

Добробуту молодих сімей загрожує відсутність власного житла та нестача коштів


Юлія ЯКУБОВА, Український інститут соціальних досліджень

Типовими для більшості молодих сімейних пар є відсутність власного житла та низький рівень прибутків. Результати тривалого соціологічного дослідження "Молода сім'я України 90-х", яке проводить Український інститут соціальних досліджень (опитування було розпочато 1994 року - 2000 молодих сімей у 11 регіонах України - і розраховано на період до 2015 року), свідчать про те, що 60% молодих сімей мешкають сьогодні у батьків чи інших родичів. Лише п'ята частина мають окрему квартиру чи будинок, 10% орендують квартиру і 6% проживають у гуртожитку.

Аналогічна картина й з доходами молодого подружжя. Як правило, в перші роки спільного життя погіршується добробут, тобто молоді не можуть підтримувати той рівень споживання, який вони мали раніше. Часто в молодих сім'ях до 50% сімейного бюджету становлять батьківські "дотації". З часом розміри матеріальної допомоги зменшуються, але вони можуть тривати багато років. Така ситуація змушує молодь до матеріальної (а відповідно і моральної) залежності від старшого покоління. Це негативно впливає на особисті риси молодих людей, їх самостійність і відповідальність. За відповідями респондентів, 93% сімей підтримують "зв'язки" з батьками, котрі проявляються в допомозі з боку батьків грошима, продуктами, речами тощо.

Хоча, безперечно, молоді подружжя здійснюють активні спроби покращити своє матеріальне становище. Так, 25% чоловіків та 8% жінок підробляють окрім основної роботи, 6% та 3% відповідно - працюють офіційно на двох роботах. Значною сферою прибутку є присадибні ділянки та домашнє господарство. Третина молодих сімей мають земельні ділянки й вирощують на них овочі та фрукти, 26% мають худобу й птицю. Незначна частина молодих людей виїжджають за кордон "за товаром" (5% жінок та 6% чоловіків). Тобто "ринок" впливає на економічну поведінку молодого покоління, змушуючи його не сидіти на місці, а постійно шукати додаткового заробітку.

Фінансові та побутові проблеми є чи не найголовнішими чинниками сімейних конфліктів. Їхній аналіз у молодих сім'ях свідчить: якщо відразу після одруження (1994 рік) третина опитаних вважала своє сімейне життя безконфліктним, то після 1,5-2 років спільного життя (1996 рік) таку відповідь дали тільки 10% респондентів. Серед тих, хто відзначив наявність сімейних конфліктів, третина пар відповіли, що сварки бувають, передусім, через незадовільні житлові умови, втручання батьків у їхні взаємини та постійну нестачу грошей. Серед причин конфліктних ситуацій у молодих родинах слід також відзначити: надзвичайну втомленість (33%), різне розуміння розподілу домашньої роботи (22%), зловживання алкоголем (15%), несерйозне ставлення до обов'язків чоловіка та батька (13%), відсутність кохання та почуттів одне до одного (2%).

Аналіз особливостей у ставленнях, орієнтаціях, поведінці жінок і чоловіків виявив такі, зокрема, відмінності:


- наявність власної сім'ї для жінок є більш важливою цінністю, ніж для чоловіків;

- жінки більше за чоловіків схильні до відвертості та щирості у сімейному спілкуванні;

- очікування жінок щодо шлюбу дещо ідеалізовані, й тому вони частіше відчувають себе розчарованими через нездійснення своїх сподівань;

- чоловіки дещо більше, ніж жінки, орієнтовані на самоствердження поза сім'єю, перш за все у професійній діяльності;

- чоловіки виявляють більшу критичність і вимогливість до дружин щодо виконання ними господарських обов'язків;

- чоловіки порівняно з жінками частіше обирають раціональну лінію поведінки в конфліктних ситуаціях, а жінки більш схильні до полярності поведінки у таких випадках - до диктату чи, навпаки, підкорення.

Кілька слів про проблему народжуваності. В Україні малодітність стала нормою. Так, лише 6% молодих сімей мають двоє дітей, переважна ж більшість (62%) мають одну дитину, а третина (29%) не мають зовсім. Але реальні орієнтації молодих щодо кількості дітей протилежні: 67% бажали б мати двох дітей, 24% - одну дитину і 5% - трьох та більше. Причому головними чинниками, які можуть вплинути на народження ще однієї дитини, є збільшення матеріального доходу (45% сімей) та покращання житлових умов (35%). Скрутна соціально-економічна ситуація в країні суттєво обмежує народжуваність. Існують певні проблеми і з її плануванням. За даними дослідження, 23% молодих жінок робили аборт, з них у 9% випадків жінка мала негативні наслідки для здоров'я. 10% жінок відмовилися відповісти на це запитання. Головними причинами, які впливають на збільшення кількості абортів в Україні, молоді подружжя назвали низький рівень інформованості з питань контрацепції (22%) та недостатню кількість контрацептивних засобів (18%).

В умовах сьогодення першочергове значення мають ті засоби соціального захисту, які забезпечують необхідний прожитковий рівень молодих сімей та покращання їх житлових умов. Також важливо вже на ранніх етапах надавати сім'ї не лише правову, матеріальну, соціальну, а й психологічну допомогу в формі індивідуальних і сімейних консультацій, психологічної просвіти. За результатами дослідження, відчутною є потреба молоді в консультаціях психолога (для 35% опитаних), лікаря (33%), юриста та сексопатолога (по 17%), педагога (7%).

 

Газета: 
Рубрика: 
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ