Погляд зсередини свого національного «Я» — це єдиний шлях, яким можна вискочити з провінційності.
Юрій Липа, громадський діяч, письменник, поет, публіцист, автор української геополітичної концепції

Антикорупційна експертиза в Iталії

Найкраще долати зловживання владою через створення чітких правил гри
13 квітня, 2021 - 20:32

Щоб протидіяти корупції в країні, не достатньо діяти поліційними методами: ловити чиновників на хабарах, відстежувати здійснення публічних закупівель, слідкувати за конфліктом інтересів чи перевіряти декларації. Це все потрібно, однак цього не достатньо. 

Щоб системно боротися з корупцією, необхідно постійно відстежувати прийняття нормативно-правових актів і детально аналізувати їх зміст, тобто проводити антикорупційну експертизу проєктів НПА. В Україні цим займаються НАЗК та громадські організації. 

Саме через колізії та корупціогенні фактори в законодавстві стають можливими зловживання владою та корупційні злочини представників влади. А що про це говорить міжнародний досвід? Він говорить про те, що корупцію найкраще долати через створення чітких правил гри. Саме з міжнародних антикорупційних конвенцій і було імплементовано цей спосіб протидії корупції в українське законодавство.

Можна виділити три способи здійснення антикорупційного моніторингу і експертизи: централізований, децентралізований та змішаний.

При централізованому способі законодавство та проєкти НПА досліджує окремий спеціальний орган. Такий спосіб характерний для авторитарних країн, таких як Узбекистан.

При децентралізованому способі коло суб’єктів моніторингу нічим не обмежене і включає всі зацікавлені організації. Така форма характерна для Німеччини.

При змішаному попередні два способи поєднані. Така система характерна для Італії та Швеції.

Візьмемо для прикладу Італію — ця країна досі вважається однією з найкорумпованіших у Європі. Однак країна впевнено рухається в бік зменшення рівня корупції. Багаторічний досвід Італії в протидії політичній корупції є цінним матеріалом для вивчення, особливо в контексті українських реформ.

Приклад Італії промовисто доводить, що корупція може процвітати і поширюватися в демократичних режимах, руйнуючи демократичні цінності. 

Історія італійської корупції сягає античних часів. Можна навіть сказати, що корупція як явище була зароджена ще у стародавніх Римі і Греції. Ба більше, саме в ті часи відбулися перші спроби теоретико-методологічного осмислення корупції, її причин та методів протидії. «Corrumpo» з латинської означає «спричиняти збитки», «загнивати». Цей термін зустрічається у давньоримських Дигестах імператора Юстиніана (V ст. н.е.), і в них йде мова про те, що «фундаментальне поняття корупції випливає із грецького законодавства». 

За римським правом корупція держслужбовця каралася смертною карою, штрафом чи пониженням у статусі («громадянська деградація»). Пізніше було введене поняття «crimen pecuniarum reputundarum» — зловживання владою, здійснене держслужбовцем для збагачення. За часів Цицерона для розгляду таких справ існував окремий суд.

Широко поширена політична корупція сприяє росту популістичних рухів, які посилюють протестні настрої італійців щодо уряду шляхом антивладної риторики. Як найкращу ілюстрацію цього можна згадати партію «Рух 5 зірок» (іт. Movimento 5 Stelle, M5S), яка перемогла на останніх виборах. В основі її риторики були заклики припинити толерування корупції, криміналу й істеблішменту, переплетених в італійській політиці. 

Міцні зв’язки між політикою і бізнесом, на ґрунті яких розвивалася організована злочинність, сформувалися у другій половині ХХ ст. Це перетворило Італію на країну з одним із найбільших зовнішніх боргів у Європі. 

Антикорупційна стратегія в Італії передбачає, зокрема, «посилений контроль за діяльністю органів державної влади», «розгалужену систему органів боротьби з корупцією та чіткий розподіл функцій між ними», «велику автономність судів і прокуратур» та «антикорупційний моніторинг нормативно-правових актів». 

Нині Італія відноситься до держав, які успішно застосували антикорупційні заходи, на рівні з Грузією та Сінгапуром. Італійська система суспільно-політичних та юридичних елементів вважається однією з найдієвіших та найефективніших саме тому, що у виконанні цього завдання взаємодіють державні та громадські організації. 

Організація Transparency International щороку на основі незалежних опитувань визначає індекс сприйняття корупції (від 0 — максимальний рівень корупції до 100 — її повна відсутність). За останні 10 років індекс Італії повільно, але постійно зростає у позитивному напрямку.

Не останню роль у цьому відіграла і антикорупційна експертиза НПА.

Дмитро СІНЧЕНКО
Газета: 
Рубрика: