Всяка диктатура вільного слова не терпить
Сергій Єфремов, український громадсько-політичний і державний діяч

Ближче до України

27 грудня, 2002 - 00:00

З кожним роком наша Країна стає дорослішою, Державність — міцнішою, Незалежність — самоцінною, а Суспільство — мудрішим та більш вимогливим до себе і влади.

З кожним роком ми стаємо ближче до тієї України, про яку мріємо, заради якої працюємо і перемагаємо труднощі повсякдення.

Головною ознакою суспільних змін, що відбулися, є також і те, що кожного року. констатуючи певний рівень об’єктивних здобутків ми дедалі меншою мірою переймаємося задоволенням з приводу наявних досягнень і все більше розмірковуємо про подальший розвиток. Ставимо нові завдання, окреслюємо нові перспективи.

Підбиваючи підсумки року, що минає, слід зазначити, що цей рік надав поштовху таким вкрай важливим процесам, як реформування політичної системи України; усвідомлення безальтернативності шляху розвитку системи політичної відповідальності партії; розбудова економіки інтенсивного зростання; посилення механізмів ефективного соціального захисту населення; побудова прагматичних засад зовнішньої політики держави; закріплення коаліційних принципів політичної діяльності; проголошення Європейського вибору України.

2002 рік став чи не найбільш насиченим знаковими політичними подіями, ніж рік здобуття Україною Державної незалежності. Вперше в новітній історії нашої країни сформовано коаліційний уряд і демократичну парламентську більшість, усунуто підгрунтя для спекуляції навколо напрямів подальшого геополітичного розвитку суспільства — чітко окреслено євроінтеграційні завдання України і гармонізовано стосунки з Росією, стабілізувалася позитивна динаміка макроекономічного і макросоціального зростання, визначено орієнтири еволюційного вдосконалення політичної системи країни — перехід до парламентсько-президентської республіки, побудова партійного політичного режиму та розвинутої системи регіональної демократії. Цього року Україною започатковано глобальний геоекономічний проект зі створення міжнародного газотранспортного Консорцiуму. І не треба великої історичної відстані, щоб усвідомлювати велике значення подій, що мали місце в житті України впродовж 2002 року.

Зустрічаючи рік, що наближається, треба усвідомлювати, що рівень здобутків і сподівань, які маємо, формує нові високі вимоги до державної політики, самих політиків, бізнесменів, державних службовців та кожного окремого громадянина, яким належить власноруч, своєю працею, визначати образ майбутнього країни і суспільства.

Сьогодні ми відзначаємо певні важливі досягнення і разом з тим ставимо завдання на тривалу перспективу. Адже ми знаходимося лише на початку великого шляху, і нинішні кроки — лише початок великого поступу України.

Перед нами постає багато невирішених питань, які стримують динаміку розвитку та заважають позитивним змінам стати більш відчутними для кожної української родини і окремого громадянина України. Але для того, аби мати кращі умови в майбутньому, слід працювати вже зараз.

Рік, що наступає, має стати для держави і суспільства роком якісних зрушень в політичній, економічній і соціальній сферах. Вкрай необхідні рішучі спільні дії парламенту і уряду щодо надання законодавчого старту конституційно-політичним реформам. Модернізації податкової і виробничо-технологічної бази національної економіки, переходу на сучасні стандарти розвитку системи соціальних гарантій та медичної системи, вдосконалення освітньої і наукової політики держави, створення механізмів дієвої регіональної політики і прискорення адміністративної реформи, подолання бідності і безробіття.

Всі ці завдання є складними, але здійсненими за умов відповідальної співпраці усіх гілок і рівнів влади та суспільства. Сьогодні для цього існує набагато більше можливостей, ніж це було раніше, і це, мабуть, є найголовнішим підсумком минулого року і минулого періоду.

Напередоднi Нового року хотів би всім побажати здоров’я, успіхів у роботі, благополуччя і родинного добробуту.

Нехай цей рік ще більше наблизить Україну, яку маємо, до тієї, якої прагнемо.

З Новим Роком і Різдвом Христовим!

Володимир СЕМИНОЖЕНКО – голова Партії регіонів, Академік НАН України
Газета: