Якщо свобода взагалі щось значить, то це право говорити іншим те, чого вони не хочуть чути
Джордж Оруелл, британський письменник і публіцист

Казахстан і Україна: до нового етапу взаємовідносин

6 березня, 2008 - 00:00
ВЧОРА УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЗАПРОСИВ СВОГО КОЛЕГУ ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ САМІТІ, ЯКИЙ ПРОЙДЕ В КИЄВІ 22—23 ТРАВНЯ ЦЬОГО РОКУ / ФОТО МИКОЛИ ЛАЗАРЕНКА

Сьогодні відносини між Казахстаном і Україною динамічно розвиваються в атмосфері взаєморозуміння і довіри. Це підкріпляється позитивною динамікою контактів на вищому й інших рівнях, як у двосторонньому, так і багатосторонньому форматах. Проведення Року Казахстану в Україні 2007 року і Року України в Казахстані 2008 року підтверджує важливість і ефективність двостороннього співробітництва, відкриває нові можливості для подальшого розвитку політичних і ділових зв’язків, поглиблення партнерства, спільної роботи, культурного обміну.

Часті зустрічі на вищому рівні свідчать про політичну волю для співробітництва й обопільне бажання до взаємовигідного розвитку відносин. Політичні контакти глав держави, урядів, міністрів закордонних справ підтверджують взаємний інтерес України й Казахстану в обговоренні широкого кола глобальних, регіональних і двосторонніх питань.

Відповідає рівню взаємовигідного співробітництва й солідна договірно-правова база, що нараховує понад 80 документів, серед яких угоди про співробітництво в торговельно-економічній, фінансовій, науково-технічній, військовій, космічній, гуманітарній та інших сферах.

Важливими чинниками подальшого зміцнення казахстансько-української дружби є культурно-гуманітарна складова двосторонніх взаємовідносин, а також активні міжрегіональні зв’язки. Основні домовленості, досягнуті в ході переговорів під час офіційного візиту президента Казахстану Н. Назарбаєва в Київ лютого 2007 року, відображені в «Дорожній карті» — Плані дій Казахстан — Україна на 2007—2008 роки. Документ націлений на зміцнення співробітництва в транспортному секторі, паливно-енергетичній, агропромисловій, аерокосмічній, науковій і військово-технічній сферах.

Позитивний імпульс активізації двосторонніх відносин дав бізнес-форум за участю глав двох держав 2 лютого 2007 року. Президенти Казахстану й України у своїх виступах на форумі відзначили основні напрями й перспективи двостороннього торгово- економічного співробітництва.

Основне завдання — ефективна реалізація домовленостей, досягнутих на вищому рівні. Очевидно, що необхідно ввести в дію всі наявні інструменти для розширення взаємної присутності бізнесу й капіталів в економіках наших країн, реалізації перспективних проектів.

За результатами роботи бізнес-форуму між Торговельно- промисловою палатою Республіки Казахстан і Українським союзом промисловців і підприємців було підписане «Положення про створення Ради щодо інвестицій». Метою документа є створення можливостей і відкриття перспектив співробітництва на рівні суб’єктів економічної діяльності.

Українсько-казахстанське економічне співробітництво на сучасному етапі охоплює широкий спектр перспективних проектів у таких стратегічно важливих сферах, як паливно- енергетична, в тому числі транспортування енергоносіїв, космічна, авіаційна.

Будучи великим імпортером вуглеводневої сировини і володіючи значним потенціалом виробництва нафтогазового обладнання, Україна виявляє довгострокову цікавість до розробок родовищ у басейні Каспійського моря, маршрутів їхнього транспортування й постачання.

Пріоритетне значення має спільна участь України й Казахстану у створенні міжнародних нафто- й газотранспортних коридорів, насамперед, розвиток нафтопровідної системи «Одеса — Броди — Плоцк».

Не втрачає своєї актуальності й питання участі казахстанських компаній у використанні морських портів у Чорному морі. Передбачається, що активізація співробітництва Республіки Казахстан і України у сфері транспортування вантажів морем, залізницею і автотранспортом значно розширить географію торгівельних шляхів із Азії в Європу.

Створення спільних підприємств із перспективою виходу на європейські та азіатські ринки, ефективне використання транзитних можливостей, пошук безпечної з погляду міжнародної торгівлі моделі енергетичного співробітництва, розвиток туризму, навчання молодих кадрів — це далеко не повний перелік напрямів міждержавної взаємодії.

Економічні відносини з Україною є пріоритетними в зовнішній політиці Казахстану і Україна є одним із виходів на європейські ринки казахстанських товарів та послуг.

Результатом активізації економічної взаємодії стала позитивна динаміка показників взаємної торгівлі. Зовнішньоторговельний обіг між Республікою Казахстан і Україною за підсумками 10 місяців 2007 року становив $2,53 млрд. (2,6% у загальному об’ємі зовнішньоторговельного обігу Республіки Казахстан). Казахстан займає сьому сходинку серед торгівельних партнерів України у світі. Імпорт товарів з України виріс у 1,8 рази і становив $1,18 млрд. Відповідно експорт товарів із Казахстану до України виріс у 1,8 разу і становив $1,35 млрд.

У структурі імпорту з України в Казахстан переважають поставки машин і обладнання (30% або $354 млн.), продукція металургійної промисловості (33% або $420 млн.), продукція харчової галузі — (15,8% або $177 млн.), продукції хімічної, будівельної і обробляючої галузей — (16% або $178,4 млн.). У структурі експорту з Казахстану в Україну значну частку займають нафта й нафтопродукти (82% або $1,1 млрд.) і продукція металургії (14% або $188 млн.). В останні роки намітилося посилення економічної складової у роботі дипломатів двох країн. Регулярно проводяться заходи економічного характеру, націлені на розвиток торгівельно-економічного співробітництва, вивчення й опрацювання питань розвитку двосторонньої договірно-правової бази, сприяння казахстанським і українським бізнес-структурам.

Налагоджуються контакти і зв’язки між підприємцями, відбувається активне консультування з питань створення представництв. Важливими інструментами для спільних проектів стають консорціумні кредити казахстанських і українських банків.

Одним із чинників, що сприяють зміцненню двосторонніх відносин і зростанню товарообігу, є інституційна складова, створення представництв і спільних підприємств. Так, у лютому 2006 року в Києві було відкрито Представництво «Казахстанських залізниць» в європейських країнах СНД і країнах Балтії. Завершені проекти із залучення перевезень глинозему, труб із чорних металів, організації контейнерних потягів Одеса — Середня Азія — Алмати, Достик — Одеса. Спільно із залізничною адміністрацією України забезпечується оперативне розв’язання питань із використання й ремонту рухомого складу Казахстану, створення сприятливих тарифних умов для зростання вантажоперевезень. Практично на всі транзитні вантажопотоки Казахстану Україною встановлені пільгові тарифи.

Внаслідок своєрідності економічного розвитку в часи СРСР у Казахстані виник певний дефіцит фахівців і технологій у галузі металообробки, машинобудування, в авіаційній і космічній галузях. У той же час, в Україні є могутня наукова й промислова база, достатня кількість фахівців і високий рівень освіти. Сьогодні в Казахстані працює 124 спільні казахстансько-українські підприємства.

Досить активно розвивається співробітництво в культурно-гуманітарній сфері. Його головними напрямами залишаються освіта, наука, культура, туризм і спорт; поглиблення регіональних зв’язків; сприяння українській діаспорі Казахстану і казахстанській в Україні в задоволенні їхніх культурних потреб, підтримці їхніх зв’язків з етнічною Батьківщиною.

Українська діаспора в Казахстані є однією з найчисленніших, займаючи за чисельністю третє місце серед усіх українських співтовариств світу. Сьогодні на території Казахстану проживає майже 450 тисяч етнічних українців. Будучи другою за чисельністю діаспорою в Казахстані, вони розселяються по всій його території, але найбільша кількість українців проживають в Акмолінській, Павлодарській, Карагандинській, Кустанайській областях.

Українці Казахстану — важливий демографічний, інтелектуальний і соціально-культурний ресурс для розширення контактів між людьми, поглиблення взаємодії двох країн.

Народи двох країн об’єднує великий Кобзар Тарас Шевченко, який 1850—1857 років перебував у засланні в Мангистауській області, в пам’ять про що 1939 року Форт-Олександрійський був перейменований у Форт- Шевченко. Тому місто Форт-Шевченко шанує пам’ять про Кобзаря своїми музеями і галереями, а місцеві жителі називають своїх синів наймоднішим ім’ям в області — Тарас.

У Республіці функціонують 23 українські національно-культурні центри, виходить щотижнева газета українською мовою «Українські новини». Виходять телепередачі українською мовою, діють українські недільні школи, творчі колективи. Плідну діяльність із відродження й розвитку української мови, культури, національних традицій і звичаїв українців у Казахстані здійснює Асоціація «Українці Казахстану».

Взаємодія між науковими центрами двох країн, зокрема, між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Євразійським національним університетом імені Льва Гумільова дає можливість вченим і студентам спільно розвивати науково-технічний потенціал двох країн.

У двосторонніх взаємовідносинах між Казахстаном і Україною важливе місце займають міжрегіональні контакти і зв’язки, що міцніють з кожним роком. Оголошення 2007 року Роком Казахстану в Україні главами двох держав відкрило перед регіонами величезні можливості для співробітництва.

Важливим з погляду розвитку міжрегіональної договірно-правової бази стало підписання Угоди про торгівельно-економічне, науково-технічне й культурне співробітництво між Акіматом Карагандинської області і Дніпропетровською обласною державною адміністрацією. Товарообіг між Дніпропетровською областю й Казахстаном за підсумками 2007 року може перевищити $500 млн.

Активно розвивається взаємодія зі Львівською областю. Сторони досягли домовленості про розгляд питання постачання в Мангистауську область Казахстану бурових установок і підписання угоди про співробітництво в галузі охорони здоров’я, зокрема, лікуванні дітей з дитячим церебральним паралічем у Львівському лікувально- реабілітаційному центрі «Джерело».

Співробітництво між Казахстаном і Україною є прикладом плідної взаємодії двох незалежних держав, пошуку його найефективнішої моделі. Досягнутий рівень відносин спирається на багаті традиції і заснований на принципах рівноправності і взаємної поваги. Чергова зустріч президентів Казахстану й України Н. Назарбаєва і В. Ющенка безсумнівно додасть новий імпульс взаємовигідному співробітництву двох дружніх держав, які мають величезний потенціал, на благо їхніх народів.

Амангельди ЖУМАМБАЄВ, посол Республіки Казахстан в Україні Людмила МАЗУКА, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (Київ)
Газета: