Коли важиться доля нації, історія не відрізняє поміж нейтральними боягузів.
В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, теоретик українського консерватизму

Оксана Пахльовська

Twitter Username: 
@

Статті автора

29.04.2022 - 20:35
1. Західний канон — нова модальність осучасненняУ кожній культурі існує внутрішній та зовнішній канон відповідної літератури. Зовнішній канон значною мірою корелює внутрішній, оскільки допомагає творити об’єктивізовані «фільтри» для концепційних, етичних та естетичних...
12.10.2021 - 17:44
Закінчення. Початок читайте «День» № 118-119, 120-121, 122-123,123-124,125-126,127-128    Наприклад, радянські підручники незмінно цитували вислів Бєлінського: «Слившись навеки с единокровной Россией, Малороссия отворила к себе дверь цивилизации, просвещению,...
07.10.2021 - 17:25
Продовження. Початок читайте «День» № 118-119, 120-121, 122-123, 123-124, 125-126    У 1870 р. міністр освіти Д. Толстой пише «всеподданнейший доклад», в якому наголошується на необхідності «более прочного сближения инородцев с коренным русским народом...
30.09.2021 - 19:09
Продовження. Початок читайте «День» № 117-118, 110-120, 121-122, 123-124    Що ж до України, то маємо цілком протилежну ситуацію. Але не тому, що Україна не боролася, як Польща. Як бачимо навіть з вищенаведеної цитати Бердяєва, вся проблема в поділеності слов’янства...
23.09.2021 - 19:11
Продовження. Початок читайте «День» № 118-119, 119-120, 121-122     Ця примітивізація проблеми запрограмувала на примітивність і взаємини Росії з Україною. З Польщею Україна мала конфліктні взаємини і в політичному плані, і в культурному, але в різні періоди ця...
16.09.2021 - 18:10
Продовження. Початок читайте «День» № 117-118 , 119-120    Ще у 2001 р. історик попереджав, що Росія вступає у період «агонии самодержавия»: «Россию опустошает пустыня, которая в нас самих. И эта опасность — восточного происхождения». Рятунок...
09.09.2021 - 15:26
Продовження.  Початок читайте «День» № 117-118     Дві ідентичності несумісні, тому що російська ґрунтується на вимірі держави, а європейська — і українська в тім числі — на вимірі народу, різних форм його буття в часі. У статті «Долгое...
03.09.2021 - 11:36
Ксенофобія — це чорний скульптор, який віками ліпить російську ідентичність. У цьому плані ми маємо справу з унікальним історико-культурним феноменом. Нелюбов, а то й зненависть між народами — на жаль, невід’ємна частина людської історії. Однак ця зненависть завжди контекстуальна...
15.08.2017 - 12:05
«Немногим, может быть, известно, / Что дух его неукротим [...], / Что он не ведает святыни, / Что он не помнит благостыни, / Что он не любит ничего, / Что кровь готов он лить, как воду, / Что презирает он свободу, / Что нет отчизны для него». Це слова Пушкіна про Мазепу, поема «...
23.09.2016 - 12:50
Закінчення. Початок читайте у «Дні» № 166-167Саме Болгарія та Україна — православні країни, що зуміли розбудувати і зберегти свій глибокий зв’язок з Європою, — доводять європейську природу православ’я, його моральний потенціал, його важливість для сучасного світу...

Сторінки