Люди живуть почуттями, а вимагати від них, щоб вони жили думками, це однаково, що вимагати у богів, щоб вони нас почули.
Тодось Осьмачка, український поет, прозаїк, перекладач

Ольга Риндзак

Доктор економічних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Twitter Username: 
@openpublish

Статті автора

29.04.2021 - 10:35
Протягом останніх десятиліть Україна посідає перші місця у світі за кількістю емігрантів. Загалом на території інших держав налічується 8,2 млн осіб українського походження. Значними темпами зростає тимчасова трудова та освітня міграція, яка часто трансформується в постійну (переселенську). Точної...
01.03.2021 - 20:24
Молодь є найбільш перспективним і потужним чинником демографічного, соціально-економічного та інноваційного розвитку країни. Безумовно, кожне суспільство зацікавлене у збереженні, примноженні та найбільш продуктивному використанні молодіжного потенціалу. В умовах євроінтеграції України та водночас...