…Коли у теперішню глупу ніч українство не буде себе нічим заявляти ясним і голосним, то ніхто не піде за ним, коли настане ранок. А він таки настане неодмінно.
Михайло Драгоманов, український публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець

Володимир Янковий

Twitter Username: 

Статті автора

25.04.2008 - 00:00
Iндустріалізація України в середині й другій половині ХIХ століття призвели до значних змін у промисловому обличчі міст. У першу чергу, це стосувалося Києва: відбувався якісний перехід до фабрично-заводської стадії розвитку промисловості. Великі механізовані фабрики і заводи, обладнані передовими...