Борітеся – поборете, Вам бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!
Тарас Шевченко, український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

Юрій Терещенко

Статті автора

10/18/2018 - 17:46
Закінчення. Початок читайте у «Дні», №185-186Це безглузде звинувачення І. Мазепи у «польськості», на превеликий жаль, було акцептовано майже без спротиву українським суспільством у ХVІІІ ст. і перейшло у свідомість української демократичної інтелігенції ХІХ ст. На довгі роки...
10/11/2018 - 16:47
Початок. Закінчення читайте в наступному випуску сторінки «Історія та «Я»Уже в ранній період творчості у В. Липинського сформувалося усвідомлення величі другого після Хмельниччини знакового періоду в історії України, який український історик Олександр Оглоблин назвав «добою...
09/20/2018 - 14:12
Закінчення. Початок читайте «День», № 165-166Саме такий обмежений погляд Михайла Драгоманова на місце і роль основних класів суспільства, його «мужикофільство», за висловом Івана Франка, обумовили «і в чисто культурних та освітніх справах занадто вузьке розуміння нації...
09/13/2018 - 14:12
Попри помітну ідеологічну й політичну відчуженість між обома велетнями української духовності їм, проте, була властива і певна близькість та спільні риси політичної орієнтації.В’ячеслав Липинський увійшов в українське суспільне життя на початку ХХ століття як послідовний прихильник...
05/11/2018 - 09:59
Закінчення. Початок читайте «День», № 73-74, 75-76Такі послідовно конструктивні наміри діяльності гетьманського уряду весь час наштовхувались на опір чи нерозуміння «традиційних» українських політичних партій, які, за словами Д. Дорошенка, «з самого моменту...
05/04/2018 - 10:00
Продовження. Початок читайте «День», № 75-76Гетьман розумів, що повернути повсталих селян до «звиклого послушенства», тобто примусити їх відбувати повинності у колишньому обсязі, означало б різке звуження соціальної бази нового режиму. Ось чому, хоча Б. Хмельницький і...
04/27/2018 - 11:20
На середину ХVІІ ст. стало зрозуміло, що давня українська аристократія, яка сягає своїм корінням часів старокиївської Русі-України, стала вже неспроможною підтримувати свій авторитет серед інших суспільних верств і відігравати роль загальновизнаного лідера. Останньою її спробою продемонструвати...
02/16/2018 - 12:23
Закінчення. Початок у «Дні», №23-24, 9-10 лютого 2018 р.Впровадження історичної гетьманської титулатури у дипломатичний ритуал відновлювало стару українську державну традицію, яка ставала невід’ємним аксесуаром нової Української Держави і сприяла відповідному пошануванню її голови...
02/09/2018 - 10:37
Новітній період історії, попри поширення у світі соціалістичної ідеології і практики, характеризується активізацією консерватизму, котрий виявляє себе як конструктивна державотворча сила, суттєвий фактор стабільності, порядку, утвердження загальнолюдських і національних духовних цінностей у...
02/01/2018 - 17:25
1938 р. у Львові вийшов друком збірник «За велич нації» з нагоди 20-ї річниці відновлення Української Гетьманської Держави, в якому було опубліковано історично-генеалогічну студію «Рід Скоропадських». Автором статті був відомий український історик, сходознавець Омелян...

Сторінки