Бережіть собори душ своїх… Бо з усього найгіршого, що може бути в людині, душа заяча, душа раба!
Олесь Гончар, український письменник, літературний критик, громадський діяч

Юрій Терещенко

Статті автора

03.10.2019 - 13:59
Закінчення. Початок читайте в «День» № 171-172, № 176-177Чи не найґрунтовнішими серед них стали історичні праці Ш.-Л. Лезюра. Ще у 1807 р. за дорученням Наполеона він підготував трактат «Про політику та розбудову російського панування». У ньому подається різка оцінка...
26.09.2019 - 15:18
Продовження. Початок читайте «День» № 171-172Керуючись ідеями Просвітництва, Кулон зумів побачити в українському козацтві антикріпосницьку й антимонархічну силу, спрямовану на руйнування феодальної системи, і трактував її в дусі ідей Французької революції. Він позитивно оцінює...
19.09.2019 - 14:45
Велика французька революція поклала початок докорінним змінам уявлень про сутність нації й дала поштовх національно-визвольній боротьбі європейських народів, позбавлених державності. Поняття «нація» в суспільній свідомості відтепер поширюється не лише на аристократичні верстви, а й на...
15.08.2019 - 15:12
Початок читайте «День», № 137-138, № 142-143В науковій літературі висловлювалася думка, що до справи налагодження зв’язків між Кромвелем і Хмельницьким був причетний великий чеський філософ, педагог і письменник Я.А. Коменський, який жив у той час в Трансільванії і мав значний...
09.08.2019 - 13:20
Продовження. Початок читайте «День», № 137-138Козацтво намагалось уникати будь-якої залежності від інститутів примусу чужої держави, підпорядкування старостам, відбування різних повинностей; воно створювало власну корпоративну організацію та юрисдикцію, що виходили за межі польської...
01.08.2019 - 17:36
Відомий український мислитель, історик і політичний діяч В. Липинський наголошує на тому, що в історичному житті відбувається постійне відновлювання або зміна аристократії. Головна причина цього явища полягає в тому, що рівень розвитку матеріальної культури нації, який досягається під проводом...
05.07.2019 - 10:26
Закінчення. Початок читайте у «Дні» №108-109, №112-113Але незабаром наспіла до Чигирина звістка, що Карл-Густав дає згоду на всі територіальні жадання гетьмана і шле в Україну нового «великого» посла, уповноваженого укласти і за обопільною присягою підписати умову. Дійсно,...
27.06.2019 - 10:15
Продовження. Початок читайте у «Дні» №108-109. Закінчення читайте в наступному випуску сторінки «Історія та «Я»До 1648 р. держава Фрідріха-Вільгельма І була другорядною в Німеччині, до того ж розділеною на дві частини не тільки географічно, а й політично: західна її...
20.06.2019 - 16:12
Початок. Продовження читайте в наступному випуску сторінки «Історія та Я»На шостому році надзвичайно виснажливої боротьби українського народу проти Польщі стало ясно, що остаточно звільнитися від польського ярма тільки власними силами Україна не в змозі. Молода козацька держава, що...
23.05.2019 - 15:45
Закінчення. Початок у № 84-85До популяризації старокиївських духовно-релігійних традицій у середньовічній Західній Європі долучилася зокрема донька Анни Ярославни і короля Генріха І Капетінга — Едігна, яка була їхньою другою дитиною після престолонаслідника Філіпа. Вона народилася у Франції і...

Сторінки