Україна приречена бути однією з найкрупніших і найбагатших держав
Борис Олійник, український поет, академік, громадський діяч

Компас у просторі українського слова

Вийшов новий підручник зі сценічної мови
17 листопада, 2020 - 10:08

Предмет цей досить специфічний, і хоча, перш за все, він спрямований для професійного виховання акторів театру і кіно, звернутися до нього може кожен поціновувач українського слова, той, хто хоче удосконалити свою вимову, зробити мовлення культурним, правильним і довершеним. Отже, до уваги професіоналів і усіх зацікавлених — Навчальний посібник «Техніка сценічного мовлення» Надії Грицан (Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2020. 296 с.).  Це друге видання Посібника, у ньому авторка — доцент кафедри сценічного мистецтва і хореографії Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», лауреат премії імені Віталія Смоляка в галузі театрального мистецтва, зібрала свій багатолітний викладацький досвід. Студенти Надії Грицан, для яких вона викладає предмети «Сценічна мова» та «Поетичний театр», за її підручником опановують дисципліни, втілюючи авторські сценарії своєї наставниці, формують вимогливість до особистої творчості засобами сценічного втілення поетичного слова та художньої публіцистики.

Заглиблюючись у простір української мови, авторка робить висновок, що саме мова визначає рівень та сенс нації, саме завдяки багатій і шанованій народом мові держава і нація стають сильними та високорозвиненими. Акцентуючи на тому, що «Мова народу є його національною гордістю і цінністю», Н. Грицан представляє розмаїття мови  «глибинними пластами духовного життя народу, його історичною пам’яттю, найціннішим надбанням віків».

Посібник складається з теоретичної та практичної частин. Розглядається суть методу роботи над технікою мови, що поєднує зовнішні та внутрішні елементи словесної дії, викладено різноплановий теоретичний матеріал з усіх розділів техніки мовлення, подано рекомендації щодо методики їхнього проведення за планами новітніх технологій з використанням мовних ігор, ефективних тренувальних вправ, творчих завдань, мовленнєвих рольових ситуацій у запропонованих обставинах. Посібник містить широкий спектр текстів скоромовок, прислів’їв, лічилок, загадок, орфоепічних абеток, контрольних орфоепічних карток, текстових матеріалів, що можуть бути практично використані викладачами та студентами у процесі оволодіння сценічним словом. 

Перевидання посібника «Техніка сценічного мовлення» як ніколи на часі, адже він став широковідомим і затребуваним у мистецьких вишах і коледжах, серед керівників аматорських театральних колективів і гуртків. Також книжка стане надійним порадником для поціновувачів рідного слова в галузі удосконалення культури українського мовлення. Теоретична методика та практичний досвід Надії Грицан, викладені у Посібнику, знадобляться викладачам і студентам, майбутнім режисерам, акторам, читцям, ведучим теле та радіопрограм, усім, хто працює зі словом.

Зміст посібника — це лише початок процесу опанування та застосування предмету мови. Підтвердженням цього висновку може служити влучний вислів видатного актора, режисера і педагога Романа Черкашина: «Будь-який підручник зі сценічної мови — це тільки компас, що вказує напрям, тільки порадник митцеві в тому, як зробити ефективною дію живого художнього слова на сцені».

Інна ГЛЄБОВА
Газета: 
Рубрика: