Перейти до основного вмісту
На сайті проводяться технічні роботи. Вибачте за незручності.

Законопроект 5371 – дамоклів меч для бюрократії

08 червня, 20:53

З тим, що Україні необхідне нове трудове законодавство, навряд чи хтось сперечається. Ми працюємо та наймаємо на роботу людей за «совковим» законодавством 1971 року. З того часу змінилися не лише умови життя та праці, а й самі люди. Країни, для якої писався чинний Кодекс законів про працю (КЗпП), давно не існує

Але ті, хто зіштовхнувся із сьогоднішніми правилами на трудовому ринку, чудово знають, що так, як зараз, працювати не можливо. Норми праці – нереальні, в той час як у світі нові правила - плаваючий графік роботи, вільний трудовий договір тощо.

Трудове законодавство має відповідати поточним реаліям. Потрібно скасувати штучні надбудови над трудовими відносинами роботодавця та працівника у вигляді третіх осіб. А поки що все виглядає так, що наша економіка успадкувала такий собі камінь з минулого, який ми досі намагаємось його нести, але вже в нових умовах.

На цей час ключовими є такі проблеми українського трудового законодавства:

невиправданий тиск на бізнес з боку контролюючих органів та постійні загрози накладення санкцій і штрафів за порушення численних бюрократичних процедур, передбачених застарілим законодавством про працю.

застаріла та надто складна система нормування і оплати праці, нормування і обліку робочого часу, надання відпусток тощо;

невідповідність застарілих методів державного регулювання трудових відносин реаліям ринкової економіки;

критична забюрократизованість та складність здійснення трудових відносин для роботодавців і працівників, що негативно позначається на динаміці процесів господарювання та пригнічує економічні стимули;

надмірна складність діючих процедур обліку кадрів та великий масив кадрової документації, на ведення якого витрачаються значні обсяги фінансових, часових і людських ресурсів;
 


Законопроект №5173 – це революція у трудовому законодавстві, за його реалізації -  основний пул проблем у трудових відносинах залишиться у нашій пам'яті як історія та тимчасовий негативний досвід перенесення рудиментів у сучасне життя.

Що ж пропонує проект Закону України № 5371 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого та середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність»?

Законопроект розроблено на виконання рішення Національної Ради Реформ при Президентові України від 19 березня 2021 р. групою експертів та подано народними депутатами до Парламенту  задля врегулювання проблем, що  потребують негайного вирішення.

Головна новація проєкту – можливість заключення вільного трудового договору - спрощений режим регулювання трудових відносин для відносин, які виникають між:

♦  працівником та роботодавцем, який є суб'єктом малого або середнього підприємництва з чисельністю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб;

♦ або роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого становить на місяць понад 8 розмірів мінімальних заробітних плат; передбачається добровільність застосування особливого режиму регулювання трудових відносин роботодавцями, які відповідно до встановлених критеріїв мають право його застосовувати (нова ст. 495);

При цьому передбачено, що договором визначаються основні регулюючі функції, істотні умови (в т. ч. загальні засади організації індивідуальних умов праці, зміни умов праці, безпеки і захисту праці працівника) та порядок укладення трудового договору в умовах спрощеного режиму регулювання трудових відносин (нова ст. 496).

Цей вільний трудовий договір має все необхідне для захисту працівника — він має обов’язково містити всі гарантії для працівника, передбачені міжнародними конвенціями, а також істотні умови.

Реалізація проєкту призведе до модернізації трудового законодавства в Україні, відхід від застарілих радянських норм, наближення до світових трендів провідних економік.

Цей законопроєкт надає можливість робітникам та роботодавцям більш гнучко змінювати умови співпраці, зменшує витрати на адміністрування, що у підсумку надасть можливість встановлювати кращі умови праці.

Серед новації є зокрема такі:

- Нові особливості надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати в умовах договірного режиму:

   На прохання працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості або надана на її повну тривалість з урахуванням встановлених Кодексом законів про працю України норм тривалості щорічних відпусток.

Визначається порядок припинення трудового договору за умов договірного режиму, зокрема припинення трудового договору з ініціативи роботодавця з виплатою компенсації працівникові.

- Встановлення вимоги щодо ведення та надання суб'єктами господарювання документів з питань, що врегульовані трудовим договором, не допускається. Таким чином, прямої вимоги щодо ведення документації з питань, вже врегульованих трудовим договором, суб'єктами господарювання законодавством не передбачено.

- Звужуються повноваження третіх осіб , тим самим спрощуються процедури.

Уточнюється порядок здійснення окремих повноважень виборним органом первинної профспілкової організації за умов договірного режиму. Наприклад, згода виборного органу первинної профспілкової організації на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом чинного на підприємстві профспілки, не потрібна, якщо така умова передбачена трудовим договором.

- Визначаються основні регулюючі функції, суттєві умови та порядок укладання трудового договору в умовах договірного режиму.  За взаємною згодою працівника та роботодавця може укладатися безстроковий або терміновий трудовий договір. Умови договору встановлюються з дотриманням прав та гарантій, передбачених Кодексом законів про працю України.

Найбільш вагомою новацією є те, що встановлення вимог щодо ведення суб’єктами господарювання документів з питань, які врегульовані трудовим договором, не допускається

Таким чином, ми захищаємо саме трудові права, а не право чиновників вимагати на власний розсуд під два десятки абсолютно формальних папірців та підписів, єдиний сенс яких – годувати армію контролерів.

Підприємці сподіваються, що у цих важких умовах народні депутати дослухаються до пропозицій українського бізнесу і спростять бюрократичні процедури в Україні, прийнявши вцілому проєкт 5371 ближчими тижнями.

Президент  Всеукраїнської Професійної Асоціації Підприємців

Борис Емельдеш

Delimiter 468x90 ad place

Підписуйтесь на свіжі новини:

Газета "День"
читати