Коли надія перевищує страх, то вона породжує відвагу.
Георгій Кониський, український письменник, проповідник, церковний і культурний діяч

Павло Загребельний — документи розповідають

12 жовтня, 2012 - 00:00

15 жовтня у галереї Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України відкриється виставка, присвячена життю, творчій та громадській діяльності видатного письменника.

В експозиції представлено документи з чотирьох центральних державних архівів, держархівів Дніпропетровської та Полтавської областей. Більшість документів буде оприлюднено вперше, а їх цілісний комплекс становить унікальну джерельну базу для знайомства з багатогранною постаттю великого майстра Павла Архиповича Загребельного (1924—2009 рр.).

Фонди ЦДАМЛМ України містять понад 300 документів за 1952—1995 рр., пов’язаних із творчим шляхом П. А. Загребельного. Серед них є й унікальні: приватне листування письменника з колегами та друзями (Б. Антоненко-Давидовичем, П. Бібою, З. Гончаруком, В. Логвиненком, Ю. Барабашем, П. Тичиною, П. Угляренком, Г. Наморадзе, Л. Первомайським та ін.); численні фотографії; машинописні примірники оповідань, романів, п’єс та сценаріїв, що збереглися у фондах видавництв та редакцій. Окремі блоки документів складають тексти виступів Павла Архиповича на пленумах та з’їздах Спілки письменників України, матеріали про висунення на здобуття Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка, документи ювілейних комісій та комітетів, до складу яких входив П. Загребельний тощо.

Документи Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. Пшеничного представлено фотографіями П. Загребельного 1960-х — 1990-х рр., зробленими під час пленумів СПУ, Декади грузинської літератури в Україні, на засіданнях Верховної Ради УРСР, у майстерні народного художника СРСР С. Шишка, під час одержання премії ім. М. Старицького та ін.

Мала батьківщина П. А. Загребельного — Полтавщина — представлена фотографіями з редакційних альбомів газети «Зоря Полтавщини», особистим фотоальбомом письменника Ф. Моргуна про відвідування Павла Архиповича Полтавського краю, участь у відкритті Музею М. Гоголя у с. Гоголеве, спілкування з читачами, робітниками, селянами та інших подій його громадського життя.

Державний архів Дніпропетровської області виявив безцінні матеріали, що відображають роки навчання Павла Загребельного на філологічному факультеті Дніпропетровського державного університету: про його участь у редагуванні «Літературного збірника творчого гуртка філологічного факультету ДДУ», у роботі Наукового студентського товариства, студентських конференцій та ін.

Юлія БЕНТЯ
Газета: