Україна не може існувати, не володіючи Кримом, це буде якийсь тулуб без ніг. Крим має належати Україні, на яких умовах, це байдуже, чи буде це повне злиття, чи широка автономія, останнє повинно залежати від бажання самих кримців
Павло Скоропадський — український державний, політичний і громадський діяч, військовик. Гетьман Української Держави

Публічні бібліотеки України – у цифрах

11 грудня, 2019 - 13:44

За підсумками 2018 року в Україні функціонують 15 662 бібліотеки сфери управління та впливу Міністерства культури України, які надають бібліотечні послуги 11 208,1 тис. осіб.

Мережа публічних бібліотек України

Мережа публічних бібліотек України станом на 01.01.2019 р. налічувала 15 662 заклади (бібліотеки разом із філіями), зокрема 4 національні, 2 державні бібліотеки та 15 656 комунальних публічних бібліотек різних рівнів (обласні, районні, міські, сільські). 81% (12 749) становлять сільські бібліотеки.

Станом на 01.01.2019 року 3 709 бібліотек (24% від загальної кількості публічних бібліотек) увійшли до складу ОТГ. Найбільшу кількість бібліотек передано на утримання ОТГ у Житомирській (51%), Хмельницькій (46%), Запорізькій (44%) та Дніпропетровській (41%) областях. Найменше – у Закарпатській (4% публічних бібліотек передано до комунальної власності ОТГ) і Київській та Харківській області (майже по 8% від загальної кількості публічних бібліотек).

Бібліотечне обслуговування

Гостро стоїть питання із забезпеченням прав громадян України на комфортне бібліотечне обслуговування: 26% приміщень бібліотек не опалюються, майже 2% – без освітлення. Ця тенденція зберігається тривалий час. Є області, в яких кількість бібліотечних приміщень без опалення сягає майже 50% (Житомирська та Чернігівська), без освітлення – 8% (Луганська), 5% (Одеська).

Лише 21% приміщень бібліотек мають пандуси, підйомники і пристосовані для обслуговування людей з обмеженими руховими можливостями. Розміщення бібліотек на других-третіх поверхах будинків взагалі унеможливлює обслуговування цієї категорії населення, що суперечить п. 13 Державних соціальних нормативів.

Технічна оснащеність бібліотек

Лише 38% публічних бібліотек України мають комп’ютери (5 949 бібліотек). У розрізі областей цей показник коливається від 56% у Дніпропетровській та Миколаївській, 50% у Луганській, 46% у Донецькій та Херсонській до 19% у Тернопільській та Львівській, 17% у Чернігівській. Максимально забезпечені комп’ютерами публічні бібліотеки Києва (96%).

Майже 28% (3548) сільських бібліотек мають комп’ютери. Є області, в яких відсоток комп’ютеризованих сільських бібліотек у рази менший: Львівська (10%) та Чернігівська (7,5%). Значно краща ситуація в Миколаївській (46%), Вінницькій (42%), Дніпропетровській (42%) та Луганській (40%) областях. Кількість комп’ютерів у публічних бібліотеках збільшується, у 2018 р. їх було 20 791 (од.), з яких 86% (17 906) підключено до мережі Інтернет.

Доступ до мережі Інтернет надають своїм користувачам 30% публічних бібліотек (4 723). Серед сільських бібліотек лише 19,6% (2 499) мають змогу надати таку послугу. Найгірша ситуація склалася в Чернігівській (4%), Львівській (7%) та Житомирській (10%) областях. WI-FI доступ до Інтернету є тільки у кожній п’ятій публічній бібліотеці, проте маємо позитивну динаміку.

Фізичний та електронний фонд бібліотек

Публічні бібліотеки ведуть 350 електронних каталогів, наповнюють 1 686 інших баз даних, у яких налічується понад 30 млн записів. На кінець звітного року сукупний бібліотечний фонд публічних бібліотек нараховував 198 795,50 тис. пр., що порівняно з 2017 р. менше на 8 551,11 тис. пр. Частка фонду державною мовою становить 49%. Найбільшими за чисельністю залишаються, як і в попередні роки, фонди публічних бібліотек Одеської, Дніпропетровської, Вінницької областей.

Загалом, впродовж 2018 року до публічних бібліотек надійшло 5 156,19 тис. пр. документів (з яких 65% державною мовою, проти 70% у 2017 р.), що майже на 820 тис. пр. більше, ніж у 2017 р.

За даними Електронної системи моніторингу базової мережі публічних бібліотек України (ЕСМаР), надходження до бібліотечних фондів за державними і місцевими програмами становили 14% від загальної кількості. Цей показник зменшився порівняно з попереднім роком: у 2017 році – 985,93 тис. пр., а у 2018 році – 717,88 тис. пр.

У середньому у 2018 році за програмами (державними, місцевими) кожна бібліотека отримала по 46 пр.; найбільше – 124 і 112 пр. (Рівненська та Луганська області відповідно), найменше – 11 і 17 пр. (Хмельницька та Вінницька області відповідно). До сільських книгозбірень доходить менше новинок – 32 пр. у середньому.

Cлід зауважити, що 1 711 публічних бібліотек (з них 1 514 сільських) вказали, що протягом 2018 р. не отримали жодного видання ні за державними, ні за місцевими програмами.

Актуалізація книжкового фонду у 2018 р. склала 2,5%. Виходячи із загальної кількості нових надходжень, 1 публічна бібліотека отримала у середньому 330 нових видань (книжок, періодики, аудіовізуальних, електронних та інших видань). Але серед бібліотек регіонів середня кількість надходжень різниться. Традиційно середній показник надходжень до сільських бібліотек менший і становить у середньому 230 пр. Протягом 2018 р. від 1 до 3 пр. нових надходжень отримали 165 бібліотек, від 4 до 10 – 406 579 публічних бібліотек (з них 539 сільських).

Статистика користування послугами бібліотек

У 2018 році послугами публічних бібліотек скористалося 13 290,6 тис. користувачів, що на 244,2 тис. менше, ніж у 2017 р. Збільшення користувачів маємо серед деяких обласних універсальних наукових бібліотек: Вінницька, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Львівська, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Херсонська, Полтавська, Тернопільська. У сільських бібліотеках відбулося зменшення цього показника на 179 тис.

Кількість відвідувань впродовж 2018 року становила 106 960,4 тис. од. У порівнянні з 2017 роком відбулось зменшення на 2 826,8 тис. Кількість відвідувань соціокультурних заходів, що проводять бібліотеки, у 2018 році становила 14 442,1 тис. осіб, що на 373,5 тис. менше, ніж попереднього року.

Суттєво зменшилась кількість звернень на вебсайти публічних бібліотек. Якщо 2017 року їх було 14 480,9 тис., то у 2018-му – 13 469,1 тис. Загалом самих вебсайтів стало менше на 13 одиниць. Суттєве зменшення відбулося у Рівненській (12), Запорізькій (7) та Полтавській (5) областях. Кількість вебсайтів збільшилася у Дніпропетровській (5), Херсонській (4) та Черкаській (4) областях. Позитивним моментом є те, що кількість бібліотек, які мають блоґи, сторінки у соцмережах, у порівнянні з 2017 роком, зросла на 312 одиниць і склала – 3 184. Документовидача користувачам зменшилась майже на 6 млн і становить 259 504,60 тис. пр. Зменшення відбулося за рахунок скорочення видачі у сільських бібліотеках.

Фінансування бібліотек

Фінансування бібліотек на поповнення фондів становило у 2018 р. лише 1,7% (46 918,9 тис. грн; із них – 23 537,8 тис. грн на періодику) від усієї суми асигнувань за загальним фондом кошторисів закладів. Найбільше коштів на комплектування виділялось у Миколаївській (3 690,8 тис. грн; з них на передплату – 1 405,7 тис. грн) та Полтавській (3 300,1 тис. грн; з них на передплату – 1 904,4 тис. грн) областях. На модернізацію бібліотечних установ виділяються невеликі асигнування. Так, на ремонти публічних бібліотек було виділено 3% (80 976,5 тис. грн); на придбання основних засобів (технічне оснащення, меблі тощо) – лише 1% (28 252,3 тис. грн) від усієї суми асигнувань за загальним фондом кошторисів закладів.

Середній показник в Україні на утримання однієї публічної бібліотеки у 2018 році становив 174 тис. грн, на одного користувача – 246 грн на рік. Найкраще були профінансовані бібліотеки Дніпропетровської та Донецької областей: у середньому на кожну публічну бібліотеку по 287 та 245 тис. грн відповідно. Обслуговування одного користувача у цих областях відповідно коштувало 293 та 257 грн на рік. Найменше на утримання 1 бібліотеки отримали Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області – по 105; 122 та 127 тис. грн відповідно.

Бібліотечні фахівці

На початок 2019 року у публічних бібліотеках України працювало 28 883 фахівці, у т. ч. в сільських – 13 059. За період 2008–2018 рр. кількість бібліотекарів скоротилася більше, ніж на 6 тис. осіб. Відбувається щорічне зниження відсотка бібліотечних фахівців з фаховою освітою. Якщо у 2008 році вищу й базову бібліотечну освіту мали 68% осіб, то у 2018 – 63%. Така ж ситуація і з фахівцями у сільських бібліотеках: 62% у 2008 р. проти 56% у 2018 р.

За матеріалами збірника "Бібліотечна Україна в цифрах" (Бібліотечна Україна в цифрах (2017-2018 р.р.) : стат. зб. / М-во культури України, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. – Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2018. – 66 с. : табл.– Режим доступу: http://profy.nlu.org.ua/articles.php?lng=uk&pg=9225)

Оксана БОЯРИНОВА, PR-менеджер Української бібліотечної асоціації

 

Новини партнерів