Свобода нічого не варта, якщо вона не включає в себе свободу помилятися
Могандас Карамчанд Ґанді, індійський державний і політичний діяч, національний герой

Українські бібліотеки у підтримці Цілей сталого розвитку ООН

16 травня, 2018 - 11:00

15 вересня 2017 року Уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає базові показники для досягнення Глобальних цілей сталого розвитку, що були затверджені у 2015 році на саміті ООН з питань сталого розвитку.

Цілі сталого розвитку (ЦСР), яких на сьогодні дотримуються всі країни світу, встановлюють власні показники розвитку і включають 17 цілей і 169 конкретних завдань. Вони є універсальними та взаємопов’язаними, вимагають комплексного підходу. Цілі охоплюють соціальну, економічну та екологічну складові розвитку людства. І тепер все, що робить ООН у світі, підпорядковано цим Цілям.

Беручи до уваги принцип «нікого не залишити осторонь» та використовуючи широкий спектр інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів, в Україні була розроблена національна система ЦСР (86 завдань розвитку та 172 показники для моніторингу їх виконання). Детальніше про це тут.

За словами Ніла Вокера, Координатора з гуманітарних питань, Координатора системи ООН в Україні, Постійного представника Програми розвитку ООН в Україні, Цілі сталого розвитку – це справа кожного. Зокрема, у всьому світі до виконання Цілей активно долучаються й бібліотеки. Вони входять у число провідних закладів культури, ефективна діяльність яких допоможе досягненню багатьох із завдань: забезпечення здорового способу життя громадян, супровід освіти всіх рівнів, створення умов для гендерної рівності тощо.

Давайте більш детально проаналізуємо, як бібліотеки сприяють реалізації кожної із Цілей.

1. Подолання бідності в усіх її формах та усюди. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом надання:

 • Доступу до інформації та ресурсів, що уможливлюють покращення людиною свого життя;
 • Можливостей оволодіння новими навичками, потрібними для освіти та працевлаштування;
 • Інформації уряду, громадянському суспільству, бізнесу для прийняття рішень щодо боротьби з бідністю.

2. Досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства, подолання голоду. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом:

 • Підтримання досліджень із сільського господарства, надання даних про більш продуктивні та сталі рослини;
 • Надання доступу фермерам до онлайнових ресурсів, зокрема щодо цін на місцевих ринках, прогнозу погоди, інформації про нове обладнання.

3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю всіх у будь-якому віці. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом надання:

 • Даних досліджень у медичних бібліотеках і бібліотеках лікарень для освіти та покращення медичної практики тих, хто зайнятий у сфері охорони здоров'я;
 • Публічного доступу до інформації про здоров'я і здоровий спосіб життя, допомагаючи людям залишатися здоровими.

4. Забезпечення всеохопної і справедливої якісної освіти та заохочення до навчання впродовж усього життя для всіх. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:

 • Спеціальних працівників, які опікуються ранньою грамотністю та навчанням протягом життя;
 • Доступ студентам до інформації та результатів досліджень;
 • Інклюзивний простір, де вартість не перешкоджає отриманню нових знань та навичок.

5. Забезпечення гендерної рівності. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:

 • Безпечне і гостинне місце для зустрічей і спілкування;
 • Програми і послуги для задоволення потреб жінок і дівчат, зокрема щодо їхніх прав чи здоров'я;
 • Доступ до інформації та інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагають жінкам опановувати бізнесові навички.

6-7. Чиста вода та належні санітарні умови. Використання відновлювальної енергії. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів та санітарії для всіх. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, надаючи:

 • Доступ до якісної інформації, що сприяє реалізації місцевих проектів із раціонального використання водних ресурсів та щодо санітарії;
 • Вільний і надійний доступ до електроенергії для читання, навчання та роботи;
 • Місцевій владі, дослідникам, бізнесменам і власникам нерухомого майна доступ до якісної інформації, що стосується сучасної відновлювальної енергії.

8. Сприяння поступальному, всеохопному та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, надаючи доступ до інформації та можливості для оволодіння навичками, необхідними для пошуку та отримання роботи, досягнення успіхів на кращій роботі.

9. Створення інфраструктури, сприяння всеохопній і сталій індустріалізації та інноваціям. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:

 • Розгалужену інфраструктуру публічних і науково-дослідних бібліотек та досвідчених бібліотечних фахівців;
 • Гостинний та інклюзивний публічний простір;
 • Доступ до інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема швидкісного Інтернету, якого може не бути в інших місцях.

10. Зменшення нерівності всередині країн і між ними. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:

 • Нейтральне та гостинне середовище, відкрите для навчання всім, включно з особливими групами, такими як мігранти, біженці, меншини, корінне населення, люди з інвалідністю;
 • Рівний доступ до інформації, що підтримує соціальне, політичне та економічне залучення.

11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, бо є інституціями:

 • Яким довіряють як таким, що віддані промоції культурного залучення та взаєморозуміння;
 • Які документують і зберігають для наступних поколінь культурне надбання.

12-15. Відповідальне споживання. Захист планети. Забезпечення життя під водою. Забезпечення життя на землі. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку. Захист і відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, розумне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення процесу деградації земель та сприяння їх відновленню, запобігання зникненню різноманіття. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом:

 • Стійкої системи поширення та обміну матеріалами про зменшення відходів;
 • Надання історичних записів щодо змін узбережжя та використання земель;
 • Надання даних досліджень щодо зміни клімату для формування відповідної політики;
 • Інформування місцевих і національного рівня владних структур для прийняття рішень щодо мисливства, риболовства, використання земель, раціонального використання водних ресурсів.

16. Сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних і заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:

 • Публічний доступ до інформації про уряд, громадянське суспільство та інші інституції;
 • Навчання навичок, необхідних для розуміння та використання цієї інформації;
 • Інклюзивне, політично нейтральне середовище для людей, де вони можуть збиратися та організовуватися.

17. Зміцнення засобів реалізації й активізація глобального партнерства для стійкого розвитку. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи глобальну мережу інституцій, укорінених у громадах, з метою підтримання планів місцевого розвитку.

 

Оксана Бояринова, PR-менеджер Української бібліотечної асоціації, голова Молодіжної секції УБА

Новини партнерів

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Loading...
comments powered by HyperComments