Тепер, коли ми навчилися літати у повітрі, як птахи, плавати під водою, як риби, нам не вистачає тільки одного: навчитися жити на землі, як люди.
Бернард Шоу, англійський драматург

Синдром пророка Йони

Про етичний вимір наук про Землю: катастрофи, ресурси і взаємна відповідальність
18 вересня, 2013 - 20:57

Нове розуміння загроз примушує нас переглядати концепцію безпеки і інакше сприймати питання взаємної соціальної відповідальності.

Більшість експертів в області соціо-екологічної безпеки перебувають у вкрай вразливій позиції. Будь-які спроби донести інформацію про загрози, не перетворюючись на генератор «страшилок», майже завжди приречені на провал: люди не хочуть слухати нічого, що не стосується прямих короткострокових економічних загроз. З'явився навіть такий термін «синдром пророка Йони» - це коли знаєш про те, що має статися, але нічого не можеш зробити, щоб це змінити, і уникнути необхідності твердити про це - теж неможливо.

Християнство принесло нове розуміння ідеї відповідальності людини, наділеної свобідною волею, за свій вибір і його наслідки. З соціальної точки зору, це досить швидко трансформувалося в розуміння тотальної відповідальності за свою місію на Землі. Таке розуміння зробило можливою появу «екологічної концепції». Ще в ІІІ столітті св. Діонісій Великий, єпископ Олександрійський писав: «Чи очиститься коли-небудь повітря, заражене шкідливими випарами, що звідусіль піднімаються? Від землі піднімаються такі пари, з моря віють такі вітри, з річок таке повітря, і з гаваней такі тумани, що роси схожі на сукровицю трупів. …І після цього ще дивуються і не розуміють, звідки ці важкі хвороби, звідки безперестанні виразки, чому помирає так багато людей, що вражаються різноманітними хворобами. ...Рід людський все зменшується на землі і зникає».

Напрочуд знайома стилістика. По суті, загальна концепція роботи еколога відтоді практично не змінилася: знайти загрозливі індикатори, вказати на можливу причину, бити тривогу. Це - алармістський підхід в екології. За нього екологів і лають. Проблема цього підходу в тому, що він, по-перше, не функціональний: вказати на проблему не означає знайти шляхи її рішення, а по-друге, цей підхід залежить від особи «еколога». Авторитет святого Діонісія, припустимо, незаперечний, але хто поручиться за чистоту помислів численних «екологів», що б'ють на кожному розі тривогу з кожного приводу? Чи не стоять за ними інтереси конкурентів об'єкту їх праведного гніву?
Тому «алармістський підхід» в екології залишився в арсеналі любителів і громадських діячів без певного статусу. Наука рухається у напрямі формалізації і ухвалення рішень в області стійкого управління довкіллям. Здавалося б, формалізація, використання кількісних критеріїв оцінки, робить ухвалення рішень об'єктивнішим, незалежнішим від людини: вченого, чиновника, політика. Але це знову виявилося не так. Від розуміння тотальної відповідальності людини за все, з чим він пов'язаний на Землі, ми не змогли піти, сховавшись за конструкціями власного розуму.

Нам довелося повернутися до питань етичного виміру науки: теоретичних і прикладних досліджень, технологій, ухвалення рішень на науковій основі. Яскравим прикладом тут служить біоетика, увага до якої пов'язана з успіхами в генній інженерії і клонуванні.

Проблеми, пов'язані з глобальними кліматичними і екологічними змінами, розуміння ролі людини в цих загрозливих змінах породили новий напрям наукової етики - гео-етику. Особливу роль у формуванні гео-етики зіграла також поява нових технологій природокористування, таких як, наприклад, видобуток сланцевого газу.
Що ми вкладаємо в поняття «гео-етики»? Геоетика - це інструмент впливу на розуміння суспільством проблем пов'язаних з використанням природних ресурсів і довкілля. Геоетика - це, в першу чергу, спосіб осмислення тих цінностей, які лежать в основі відповідальної поведінки людини при взаємодії з геосферою. Геоетика розглядає моральну, соціальну і культурну складові досліджень і практик у сфері наук про Землю, і є точкою перетину наук про Землю, соціології і філософії. Геоетика спонукає фахівців і вчених у сфері наук про Землю, до переосмислення своєї ролі в суспільстві і відповідальності за свої дії. А значить - є точкою перетину зусиль вчених, громадських діячів і політиків.

Координовані зусилля вчених і суспільства мають бути спрямовані на визначення соціальної ролі і обов'язків вчених, культурної і економічної складових їх роботи, що впливають на суспільство і на довкілля. Це вимагає радикального поліпшення і подальшого розвитку стосунків між науковим співтовариством, засобами масової інформації і громадськістю. Суспільство повинне отримувати достовірну інформацію про найважливіші питання використання і управління природними ресурсами.
Найважливішим завданням є громадське обговорення і вирішення завдань, пов'язаних з управлінням і мінімізацією ризиків. Це потребує широкого сприяння належному поширенню результатів наукових досліджень і відповідної інформації.

Надзвичайні ситуації і аварії останніх місяців яскраво продемонстрували, що у разі виникнення системних загроз, експертами мають бути представлені своєчасні і ефективні рекомендацій по мінімізації ризиків, ґрунтовані не лише на оптимальних соціально - економічних рішеннях, але і з врахуванням мінімальних негативних впливів на довкілля. Це - вимога суспільства, і запорука виживання.

Соціальне розуміння цінності природної спадщини і збереження гео- різноманіття вимагає зусиль в області створення гео- парків, розвитку гео- туризму, просування геологічних, геофізичних і екологічних знань в щоденне життя, створення ефективних навчальних і освітніх інструментів і широкої екологічної пропаганди. Це - шлях підвищення екологічної відповідальності суспільства.

Ці важливі питання доки не вийшли за межі обговорення у вузьких експертних колах, незважаючи на очевидну актуальність. Тільки широка громадська дискусія здатна змінити ситуацію і забезпечити необхідну основу для формування нових наукових концепцій.

З розвитком науки, з розвитком суспільства роль вченого змінюється.

Вчений несе відповідальність не лише за коректний спосіб отримання достовірного результату своїх досліджень. Його відповідальність виявляється набагато ширшою. Він має допомогти суспільству правильно усвідомити отримані ним результати, а політикам - безпечно для суспільства і природи застосувати нові результати. Це - принципово новий вимір відповідальності вченого. По-перше, далеко не усі вчені до цього готові. По-друге, самостійно вченим це завдання не вирішити. Тут потрібні консолідовані зусилля вчених, громадських діячів і суспільства. Не політики, а суспільство повинне ставити перед вченим завдання, і перед суспільством учений повинен нести відповідальність за правильне розуміння і застосування результатів своїх досліджень.

У цьому сенсі саме геоетика повинна стати важливою частиною громадського дискурсу, тією відправною точкою, від якої мають відштовхуватися рішення в області управління природокористуванням.

Виходячи з такого розуміння, вже більш як 15 років функціонує Міжнародна асоціація підтримки гео-етики, а в серпні цього року ця Асоціація прийняла рішення про створення в Україні своєї національної секції. Свої ресурси для підтримки цієї діяльності надали Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Національної академії наук України і географічний факультет Київського Національного університету їм Т. Шевченка. Ми сподіваємось, що консолідація зусиль і міжнародна системна підтримка дозволять нам сприяти вирішенню багатьох актуальних проблем, пов’язаних із збереженням природної спадщини, управлінням природокористування і захистом довкілля в України.

У сучасному світі занадто багато залежить від особистої відповідальності кожного. І політики, і вчені потребують активного громадського запиту, зворотних зв'язків, допомоги суспільства. Але тоді вони повинні надавати суспільству точну і своєчасну інформацію. Тільки тоді рішення, що пропонуються, будуть дійсно взаємовигідними. В умовах взаємопов’язаних загроз вижити ми можемо тільки разом, тому що ми всі разом і кожен особисто відповідаємо за все, що наповнює Землю. І діючі спільно і відповідально, ми зможемо звільнитися нарешті від «синдрому пророка Йони», і вільно говорити про загрози, знаючи, що в наших силах усунути небезпеку.

Новини партнерів