Наші батьки були на півслові обірваним поколінням. Весь цей огром несказаного і набріханого зверху, накопичившись за століття, тепер криком кричить. Країні потрібні письменники для психологічної санації.
Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, есеїстка

Микола Низовий

Twitter Username: 
@

Статті автора

23.12.2011 - 00:00
Важко припустити, що більшовицьке керівництво СРСР, запроваджуючи «коренізацію», яка в Україні набрала форми «українізації», вже тоді мало підступний план виявити національний потенціал у союзних республіках для подальшої його ліквідації. Хоча й таку можливість, як показує...
25.11.2011 - 00:00
12 травня 1920 р. «червоні» війська учетверте вступили до Києва, і на 70 довгих і тяжких років більшовизм закріпився в Україні. Українська Народна Республіка впала у нерівній боротьбі. Але сам факт її існування й державотворчої діяльності засвідчив Європі й усьому світу здатність і...
23.09.2011 - 00:00
Розмову про роль і долю української книжки у роки війни Росії проти Української Народної Республіки, тобто у роки визвольних змагань, хотілося б завершити розповіддю про часопис, який став у ці буремні роки чи не єдиним, найбільш повним літописом і одночасно мартирологом трагічної боротьби...
02.09.2011 - 00:00
Продовження. Початок у №147-148 Навесні 1918 року настав новий етап у житті України: 29 квітня УЦР була усунена від влади, гетьманом України був оголошений Павло Скоропадський, підтриманий німецькими військами, які свого часу Українська Центральна Рада запросила на допомогу в боротьбі з...
19.08.2011 - 00:00
Перша світова війна вкотре показала гнилість і повну безпорадність царського режиму. Невдоволення монархічною владою поступово охопило всі верстви суспільства і спричинило революційний вибух. 27 лютого 1917 року в Російській імперії перемогла демократична революція. Трьохсотлітнє, азіатського...
24.06.2011 - 00:00
Про рівень духовного розвитку суспільства свідчить, перш за все, наявність у ньому певної мережі культурно-освітніх осередків, різних товариств, спілок і громад, які спрямовують свою діяльність на піднесення інтелектуального і культурного рівня, виховання національної свідомості його громадян....
29.04.2011 - 00:00
Стан української книжки на початку XX століття, на перший погляд, здається відомим і, в цілому, зрозумілим. Однак при ближчому розгляді з’ясовується, що у нас до цього часу немає навіть вичерпних бібліографічних і статистичних даних про україномовну книжку тих років для формулювання...
08.04.2011 - 00:00
ХХ століття позначилося вкрай важливими подіями в житті українського народу — двома спробами побудови незалежної української держави. Гадаємо, нині є потреба проаналізувати стан і роль української книжки (якщо «книжка» дійсно є «великою силою») у роки боротьби за...
21.01.2011 - 00:00
Хто він такий — Іван Федоров — за національністю і громадянством, коли і де народився, звідки, коли і як опинився у Москві, чому не намагався повернутися чи хоча б встановити зв’язки, якщо Москва була насправді його батьківщиною? Цих запитань могло й не бути, коли б нинішній «монополіст» на Івана...