Надмірна спрага влади призвела до падіння ангелів; надмірна спрага знання призводить до падіння людини; але милосердя не може бути надмірним і не заподіє шкоди ні ангелу, ні людині.
Френсіс Бекон, англійський політик, державний діяч, вчений, філософ і есеїст

Станіслав Кульчицький

Twitter Username: 
@

Статті автора

19.03.2021 - 12:00
Закінчення. Початок читайте «День», № 43-44Завдяки розмежуванню функцій партія більшовиків зберігала політичне керівництво, але звільнялася від відповідальності за повсякденні справи. Ради були позбавлені політичного впливу, але на них покладалися у повному обсязі розпорядчі функції....
12.03.2021 - 10:29
23 лютого 1937 року наділений І. Сталіним багатьма посадами (генеральний комісар державної безпеки, голова Комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б), народний комісар внутрішніх справ СРСР, секретар ЦК ВКП(б) та ін.) Ніколай Єжов відкрив своїм виступом пленум ЦК ВКП(б). 5 березня Сталін завершив...
22.01.2021 - 11:32
Закінчення. Початок читайте «День» № 4-5Під час відродження державності 1918 р. польські політики орієнтувались на кордони Речі Посполитої, ґвалтуючи самовизначення литовського, білоруського та українського народів. Сталін у відповідь зазначив: «Ідеться про те, шо українські землі...
15.01.2021 - 11:01
Першу світову війну (1914—1918 рр.) не випадково називають імперіалістичною. Вона була війною за переділ колоній і територій у Європі, які під час попередніх війн потрапили під контроль переможців. Коли війна розгорнулася, обидві сторони докладали зусиль до залучення на свій бік країн, які...
04.12.2020 - 10:36
Закінчення. Початок читайте «День»№ 220-221, 225-226У 1920-х рр. десятки тисяч українців повернулися з-за кордону, мов світлячки на «світ зі Сходу», щоб працювати на своїй батьківщині. У 1930-х рр. майже всі з них загинули у вогні сталінських репресій. Так само, як і всі...
26.11.2020 - 17:38
Продовження. Початок читайте «День» №220-2212. УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУВизначний діяч визвольних змагань, а в еміграції — керівник Українського соціологічного інституту в Празі Микита Шаповал оцінював чисельність емігрантів із підросійської України за станом на...
20.11.2020 - 10:49
Суспільно-економічний лад, створений в Радянському Союзі за два десятиліття між завершенням Першої і початком Другої світових воєн, назвали соціалізмом. Під цим терміном ленінсько-сталінські пропагандисти розуміли першу фазу «світлого майбутнього» всього людства — комунізму з...
12.11.2020 - 16:12
Закінчення. Початок читайте «День» №№ 205-206, 210-211Перший день роботи ІІ з’їзду рад відбувався в бурхливих дебатах. Президія з’їзду не обмежувала в часі виступів есерів та меншовиків, вичікуючи, коли буде заарештований Тимчасовий уряд. Останні в своїх виступах...
05.11.2020 - 16:08
Продовження. Початок читайте «День», № 205-206У відповідь на цей демарш ВЦВК надрукував у газеті «Известия ВЦИК» заяву, в якій оголошувалося, що тільки його бюро має повноваження скликати Всеросійський з’їзд рад: «Будь-який інший комітет не уповноважений і не має...
29.10.2020 - 17:19
Останні три десятиліття вітчизняні історики і журналісти приділяють пильну увагу Українській революції. Російська революція аналізується як така, що відбулася в сусідній країні. Тим не менш, революція в Росії з усіма її закономірностями активно впливала на перебіг українських подій. Тому...

Сторінки