Самая большая и важная часть воспитания каждого - это то, что мы даем себе сами.
Эдвард Гиббон, британский историк, член Парламента Великобритании

Місія – «вижити»

Найбільшим попитом продовжують користуватися антикризові кредити на поповнення обігових коштів
25 ноября, 2021 - 19:42

Промислове виробництво в Україні демонструє зростання на тлі низької бази порівняння минулого року. Обсяг промислового виробництва в Україні у жовтні збільшився порівняно з вереснем на 1,9% (сезонно скориговано) та на 2,2% порівняно із жовтнем 2020 року (скориговано на ефект календарних днів). За 10 місяців 2021 року індекс промислової продукції збільшився на 1,4% порівняно з відповідним періодом минулого року (довідково: за 10 місяців 2020 року промислове виробництво в Україні скоротилося у річному вимірі на 6%), у тому числі у добувній промисловості та розробленні кар’єрів — на 1,1%, переробній промисловості — на 1,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 1,7%.

Негативну динаміку економічної активності у 2021 році демонструють галузі, орієнтовані переважно на внутрішній ринок — добування сирої нафти та природного газу (-2,9% за 10 місяців 2021 року), харчова промисловість (-8,3%) та фармацевтика (-3,4%). Про втрату інерції економічної активності на внутрішньому ринку свідчить також уповільнення зростання фізичних обсягів роздрібної торгівлі — до 11,5% за січень-жовтень 2021 року (порівняно із 12,2% у січні-вересні). У жовтні індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 1,9% порівняно з вереснем та на 5,7% порівняно із жовтнем 2020 року.

Натомість порівняно високі темпи зростання демонструють галузі, які зазнали найбільшого спаду виробництва у 2020 році — металургійне виробництво та машинобудування (+5,6% та +8,1% за 10 місяців 2021 року відповідно). При цьому, очікування промислових підприємств щодо зміни обсягів капітальних інвестицій у наступному році залишаються досить стриманими, поступаючись більш оптимістичним настроям докризового періоду. Збільшення капітальних інвестицій очікують переважно великі підприємства (із кількістю зайнятих понад 500 осіб), тоді як для менших промислових підприємств характерним є очікування щодо зниження обсягів капітальних інвестицій у 2022 році.

За рахунок суттєвого збільшення врожайності основних сільськогосподарських культур індекс сільськогосподарської продукції за 10 місяців 2021 року збільшився на 13% порівняно із відповідним періодом минулого року. Зокрема, врожайність пшениці у 2021 році зросла на 19,3%, кукурудзи — на 38,9%, ячменю — на 18,5%, соняшника — на 22,4%. Варто відзначити, що зростання виробництва продукції рослинництва — на 18% за січень-жовтень 2021 року (до відповідного періоду попереднього року) приховує продовження тривалої спадної тенденції у виробництві продукції тваринництва — за 10 місяців 2021 року її обсяг скоротився на 4,7% порівняно із січнем-жовтнем 2020 року.

БЮДЖЕТНА СФЕРА

Незважаючи на низькі поточні виплати за державними цінними паперами обмежений попит на ОВДП змушує Міністерство фінансів до підвищення ставок за державними запозиченнями. При цьому, скорочується середня строковість нових розміщень. Зокрема, під час останнього аукціону, який відбувся 23.11.2021, було залучено 4,4 млрд. гривень, з яких 3,5 млрд. гривень — на строк до 6 місяців. Це дозволило знизити середньозважену ставку запозичень майже до 11%, проте відбулося зростання доходності по окремих випусках — на 50 б. п. за 3-місячними паперами (до 10,0%), на 5 б. п. — за 6-місячними паперами (до 10,55%), на 9 б. п. за 1-річними паперами (до 11,64%) та на 15 б. п. за 3-річними паперами (до 12,85%).

Загалом, з початку листопада для фінансування державного бюджету Міністерством фінансів було залучено 25,9 млрд. гривень та 167,4 млн. євро. Середньозважена ставка по гривневих запозиченнях у листопаді становить 11,65%.

За рахунок перевищення обсягами погашень ОВДП над новими розміщеннями, залишок державних цінних паперів в обігу за тиждень скоротився на 2,7 млрд. гривень, у тому числі у власності банків — на 1,5 млрд. гривень. Продовжують також скорочуватися вкладення в ОВДП з боку нерезидентів — за тиждень на 2,5 млрд. гривень (з червня — майже на 18 млрд. гривень). Натомість збільшували інвестиції в ОВДП юридичні та фізичні особи (разом — на 1,3 млрд. гривень за тиждень).

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Обмінний курс гривні до долару США послаблюється другий тиждень поспіль (за останній плинний тиждень — на 1,7%). Його динаміка визначається переважанням попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків на МВРУ над пропозицією, що спостерігається як на сегменті спот, так і форвард. Незважаючи на збільшення пропозиції іноземної валюти від експортерів (аграрна та металургійна галузі), зростання попиту на неї (у тому числі з урахуванням високої вартості імпортованих енергоносіїв на міжнародних ринках та слабкого попиту нерезидентів на державні цінні папери) визначають низхідну динаміку курсу гривні.

На готівковому сегменті чистий попит на іноземну валюту з боку фізичних осіб зростає та з початку листопада досяг майже 200 млн. доларів США. Чиста купівля банками готівкової іноземної валюти з початку року скоротилася до 1 млрд. доларів США.

Надходження траншу МВФ за результатами першого перегляду програми Stand-by у розмірі близько 700 млн. доларів США підтримуватиме макроекономічну та фінансову стабільність.

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР

Прибуток банківського сектору за 10 місяців 2021 року збільшився майже у 1,5 рази порівняно з відповідним періодом минулого року — до понад 58 млрд. гривень. Цьому сприяли, передусім, збільшення чистих процентних та комісійних доходів банків — на рівні близько 30% порівняно з попереднім роком та майже 3-разове скорочення обсягів відрахувань банками у резерви за активними операціями. Позитивні фінансові результати діяльності банківської системи України дозволяють галузі демонструвати високі показники рентабельності активів та капіталу (3,7% та 32,5% відповідно).

Ліквідність банківського сектору, що розміщена на коррахунках банків та у депозитних сертифікатах НБУ, продовжує залишатися високою, хоча і скоротилася порівняно з минулим тижнем — до 192 млрд. гривень. Її динаміку визначали інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти та акумулювання коштів на казначейському рахунку Уряду. Обсяг наданого Національним банком рефінансування банкам минулого тижня становив 425 млн. гривень на строк 28 днів за ставкою 9,5%.

Обсяг кредитів, наданих банками в рамках державної програми розвитку кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» збільшився за тиждень на 1,3 млрд. гривень за тиждень — до 72,3 млрд. гривень. Найбільшим попитом серед клієнтів банків продовжують користуватися антикризові кредити на поповнення обігових коштів, яких за минулий тиждень було надано на суму майже 0,9 млрд. гривень, решта була спрямована банками на рефінансування попередньо виданих кредитів (0,3 млрд. гривень) та підтримку інвестиційної активності підприємств (0,1 млрд. гривень). Також за державними гарантіями на портфельній основі станом на 01.11.2021 банками надано 2175 кредитів на загальну суму 6,5 млрд. гривень.

Богдан ДАНИЛИШИН, голова Ради Національного Банку України
Газета: 
Рубрика: 
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ