Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ – нам байдуже
Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, представникі культурного руху шістдесятників, Герой України

«Адвокасі» без перешкод

Про актуальну проблему сьогодення: потребу вільного та відкритого доступу до інформації
12 серпня, 2010 - 00:00
ФОТО КОСТЯНТИНА ГРИШИНА / «День»

Коли чуєш новий термін, то він, безумовно, «ріже» слух. Дійсно, чи слід запозичати чергове західне поняття, чи мало в нас своїх слів? Наприклад, «захист та просування інтересів», або ті, що були запозичені з іноземних мов раніше, зокрема, «лобіювання». Хтось може провести паралель з адвокатурою. Корінь дійсно один, що означає захист, однак далі поняття адвокасі виходить за рамки, звичні для нас. Так що ж означає поняття «адвокасі», а точніше — «адвокасі бібліотек»?

«Бібліотека — на порядку денному» — так називається кампанія Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА), мета якої — підвищення обізнаності суспільства та урядовців щодо значення і ролі бібліотек. Настав час для адвокасі й у бібліотечній сфері України. Для того, щоб громадяни України мали вільний і відкритий доступ до інформації, важливо переконати місцевих і національних лідерів та громаду у важливості бібліотек і бібліотекарів у цьому процесі. Професіоналам бібліотечної сфери треба об’єднатися навколо вирішення проблем фінансування бібліотечних установ, доступності їхніх ресурсів, інформатизації бібліотечного сервісу та інших питань.

Рішення, які приймаються урядом на всіх рівнях щодо фінансування, копірайту, телекомунікацій, інтелектуальної свободи та книговидання, безпосередньо стосуються діяльності бібліотек і доступу до інформації. Як репрезентувати інтереси бібліотек і читачів перед тими, хто уповноважений приймати рішення? Як на загальнодержавному та місцевому рівнях впливати на прийняття позитивних рішень щодо розвитку бібліотек і покращання доступу до інформації? Як покращити імідж бібліотеки в суспільстві? Чим і як ми можемо довести, що бібліотеки дійсно важливі й варті підтримки? Хто може бути партнером бібліотекарів у цьому? Дати відповідь на ці запитання можуть допомогти системні дії та знання з адвокасі бібліотек.

Українські бібліотекарі використовують багато з того, що стосується захисту та лобіювання інтересів бібліотек, однак на часі — замість окремих заходів налагодити системну роботу і робити це не на інтуїтивному рівні, а скористатися досвідом колег і рекомендаціями фахівців.

Адвокасі — це спланована, ретельно розроблена й послідовна діяльність щодо підвищення обізнаності в певній важливій для бібліотек проблемі урядовців, потенційних партнерів, грантонадавачів, суспільства в цілому. Це — конкретні сплановані зусилля, спрямовані на отримання бібліотекою підтримки та розуміння. Такі зусилля необхідно докладати протягом тривалого часу, використовуючи різноманітні засоби й форми роботи.

Слово «адвокасі» чи «адвокація» походить від англійського advocacy (дієслово to advocate), яке можна перекласти як рекомендація, підтримка, аргументація, просування чогось. Поряд із використанням в англійській мові слова у його прямому значенні (to advocate for increasing library funding — просувати ідею збільшення фінансування бібліотек), за ним закріпилось і специфічне понятійне значення, яке трактує адвокасі як особливий вид занять із характерними рисами і, як правило, спрямований на соціальну проблематику. Саме з цим другим, особливим, значенням і пов’язане виникнення неперекладного українського слова «адвокасі». У деякій літературі вживається термін «адвокація», який має те саме значення.

Найзагальніше визначення поняття адвокасі — це діяльність, що має на меті захист і просування прав та інтересів громад чи окремих груп населення. На сьогоднішній день заходи з адвокасі є невід’ємною частиною роботи будь-якої організації, що турбується про свій статус, організаційну спроможність і стійкість. Адвокасі — це робота на забезпечення перспективи розвитку. У посібнику «Адвокасі у бібліотечній сфері» пропонується дотримуватися такого розуміння: адвокасі — це процес, спрямований на зміну політики, законів і практик, які використовують впливові люди, групи та заклади. Мета адвокасі — «просунути» певний погляд, ідею, точку зору, групу людей чи певну справу шляхом трансформації чи впровадження певної публічної практики. Адвокасі — це побудова продуктивних відносин між урядовцями та тими, кому вони служать (громадянами).

У широкому значенні «захист громадських інтересів» — це система взаємопов’язаних дій або кроків, спрямованих на довгострокові зміни в суспільстві, або способів ухвалення таких прийняття політичних рішень через активізацію громадян. Явище адвокасі виникло в результаті необхідності реагувати на гострі соціальні проблеми чи виробити комплексної відповіді на систематичні негаразди чи кризи. Особа, яка потрапила у скрутне становище чи усвідомлює існування певної проблеми, не завжди має змогу цю проблему вирішити. Тому виникає необхідність пошуку і впливу на того, кому підвладне вирішення проблеми. Звідси і визначальна риса адвокасі — вплив на особу, яка приймає рішення. Мета адвокасі — більш справедливий стан речей.

Також слід мати на увазі, що:

Існує багато різних форм адвокасі.

Діяльність, спрямована на представлення інтересів і захист прав, може тривати як одну годину, так і декілька років.

Методи адвокасі мають бути узгоджені з людьми, чиї інтереси ви відстоюєте. Отримавши схвалення цих осіб чи груп, ви матимете законне право представляти їхні інтереси і відстоювати їхні права перед іншими. Отримати таку згоду можна за умови налагодження тісних стосунків із цими людьми. Наприклад, якщо директор бібліотеки веде переговори про виділення фінансування на додаткові комп’ютери для читачів та відповідне навчання бібліотекарів, хороші відносини з читачами необхідні для забезпечення їхньої участі в адвокаційних заходах.

Інколи ситуація сама примушує займатися адвокасі — у випадку, коли потрібно якомога швидше попередити чи зменшити негативні наслідки якої-небудь події. Наприклад, керівництво області прийняло рішення про передачу бібліотечного приміщення приватному підприємству. Ця ситуація вимагатиме вживання невідкладних заходів, щоб відстояти інтереси бібліотекарів і користувачів.

Інколи ж діяльність з адвокасі можлива лише як довгостроковий процес. Зазвичай у таких випадках мета адвокасі — поліпшення загального стану речей в організації чи підвищення статусу певної громади. Для цього потрібно розробити стратегічний план та використовувати методи адвокасі для того, щоб поступово створити сприятливу ситуацію чи попередити виникнення труднощів.

Захист громадських інтересів передбачає індивідуальні стратегії та дії, найбільш адекватні й дієві в кожній конкретній ситуації. У одному випадку будуть потрібні зустрічі з представниками виконавчої або законодавчої влади і серія освітніх заходів, в іншому — мобілізація громадян співтовариства (асоціації), активне спілкування із з журналістами, в третьому — подання позову і ведення судового процесу.

Сутність адвокасі полягає в тому, щоб людям, які прийматимуть рішення, потенційним партнерам, спонсорам і зацікавленим сторонам сказати наступне: «Те, що ми вам пропонуємо, може дуже допомогти у здійсненні ваших планів». Отже, цілями адвокасі є визначення та озвучення потреб громадян, вирішення їхніх проблем, сприяння поширенню різних поглядів, вплив на визначення політики, на структуру, що визначає політику. Адвокасі виступає посередником та об’єднуючою ланкою між громадянами, бізнес-сектором та урядом.

Важливість адвокасі полягає в тому, що це дає людям шанс сказати все, що вони думають про речі, які мають вплив на їхнє життя. Це дає можливість брати участь у прийнятті рішень, зосереджує увагу на особистостях та їхніх правах, надає право вибору. Адже вибір є основою для поваги та гідності, є одним з людських прав. Адвокасі дозволяє населенню піддавати сумніву владу професіоналів та установ, орієнтує сферу послуг на потреби клієнтів, покращує життя людей.

Хоча термін «адвокасі» досить новий в українському просторі, деякі бібліотеки вже давно займаються діяльністю, яку він позначає. Але це предмет окремої розмови.

Як віддзеркалення існуючої потреби громади в більш інтенсивному захисті її інтересів в певній сфері в суспільстві, створюються відповідні некомерційні організації на користь певних груп людей. У бібліотечному середовищі громадою, що покликана захищати права бібліотек і бібліотекарів, є Українська бібліотечна асоціація (УБА). Вона опікується інтересами своєї громади, розробляє системні дії, спрямовані на захист інтересів бібліотек, бібліотечних фахівців і користувачів.

Асоціація завжди приділяла увагу формуванню іміджу бібліотеки в суспільстві, підвищенню престижу бібліотечної професії, захисту прав та інтересів бібліотекарів і читачів. Ці питання знайшли відображення у Стратегії Української бібліотечної асоціації, у роботі Президії УБА та Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти Асоціації. З 2008 року адвокаційна діяльність набула більш системного характеру: була створена робоча група з адвокасі, а згодом — і секція УБА з адвокасі. За підтримки проекту «Бібліоміст» розроблена програма Української бібліотечної асоціації з адвокасі «Через бібліотеки — до знань!», яка поетапно впроваджується в роботу українських бібліотек.

Віра ЗАГУМЕННА, кандидат педагогічних наук, професор, член президії Української бібліотечної асоціації
Газета: 
Рубрика: