Коли надія перевищує страх, то вона породжує відвагу.
Георгій Кониський, український письменник, проповідник, церковний і культурний діяч

Вiктор Мельник

Twitter Username: 
@

Статті автора

19.02.2000 - 00:00
До речі, становище особистих господарств явно контрастує з розвитком фермерства. За дев’ять рокiв на Вiнниччинi створено майже 1400 фермерських господарств, але на сьогоднi третина з них уже розпалася. Не виключено, що внаслiдок нового пiдходу ситуація змiниться, адже фермерськi структури можуть...
24.12.1999 - 00:00
Мабуть, найважливiшим i найдискусiйнiшим питанням з усiх, якi виносилися на останню в цьому роцi сесiю Вiнницької обласної ради, можна було вважати уточнення обсягу обласного бюджету на 1999 рiк. Все ж таки за мiжсесiйний перiод керiвництвом облдержадмiнiстрацiї видано 56 розпоряджень щодо...
24.12.1999 - 00:00
Для вiдвiдувачiв Вiнницького обласного краєзнавчого музею стало справжнiм вiдкриттям дiзнатися, що за свою вiсiмдесятирiчну iсторiю вiн жодного разу не вiдкривав для загального огляду нумiзматичнi багатства, які зберiгаються в його фондах. А показати є що, адже зiбрання нараховує понад 23 тисячi...
23.12.1999 - 00:00
Справа в тому, що мiська рада запровадила новий збiр, котрий якщо не поставить на колiна бiльшiсть функцiонуючих пiдприємств, то принаймнi змусить їх іще глибше сховатися в тiнь. З 1 сiчня за право використання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi примiщень, пов'язаних із його дiяльнiстю, якi...
17.11.1999 - 00:00
Такi результати було зумовлено не стiльки комунiстичними переконаннями жителiв цього регiону, скiльки їхнiми протестними настроями (до речi, в першому турi в Чернiвецькому районi знову ж таки з рекордним результатом 44,6 вiдсотка перемiг О.Мороз, набравши вдвiчi бiльше голосiв, нiж П.Симоненко)....
16.11.1999 - 00:00
Наголошується, наприклад, на тому, що прибуткова база мiсцевих бюджетiв сформована без урахування вiдносної податкоспроможностi кожного регiону, а також не дотримано вимогу поширити застосування коефiцiєнту вiдносної податкоспроможностi на прогноз доходiв для районних та мiських бюджетiв. Депутати...
04.11.1999 - 00:00
Вiктор МЕЛЬНИК, «День», Віра ШЕВЧЕНКО  Iндiя — одна з найвпливовiших країн Азiї, i її вплив дедалi зростає. Це пов'язано не тiльки з багаточисельним населенням та серйозним економiчним потенцiалом, а й з технологiчними проривами на ключових напрямках — досить згадати створення власної ядерної...
04.11.1999 - 00:00
Що стосується причин такого кадрового рiшення, то їх проглядається принаймнi два шари. На поверхнi лежать результати першого туру президентських виборiв, на яких в областi перемiг Олександр Мороз, набравши 33,85 вiдсотка голосiв i залишивши Леонiду Кучмi лише 17,69 вiдсотка. Таку можливiсть ми...
30.10.1999 - 00:00
Можна лише поспiвчувати керiвництву компанiї «Вiнницяобленерго» (та хiба тiльки йому), яке змушене одночасно виконувати команди «Повний вперед» i «Повний назад». З одного боку, до областi на жовтень доведенi лiмiти споживання електроенергiї, що на 30% меншi вiд жовтневих минулого року. З iншого...
28.10.1999 - 00:00
Якщо призначення «на Ямпiль» Олександра Комара продиктоване просто бажанням мати свою людину, то другий хiд викликав неабиякий подив: у Тульчинi державну адмiнiстрацiю очолила перший секретар райкому КПУ Євгенiя Фолюшняк, яка чекала свого зоряного часу на посадi заступника голови районної ради. Але...

Сторінки